IV науково-практична міжнародна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині», 29 березня 2024

29 березня 2024 року на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету відбулася IV науково-практична міжнародна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині».

Тематика конференції включала актуальні питання фармацевтичної мікробіології, перспективи створення антимікробних препаратів та їх застосування в медичній практиці, вивчення антибіотикорезистентності мікроорганізмів та визначення шляхів її подолання, клінічна патофізіологія інфекційних захворювань, епідеміологія інфекційних хвороб в сучасних умовах, клінічна імунологія та алергологія, імунологічні,  вірусологічні, молекулярно-генетичні  дослідження в лабораторній діагностиці, сучасний погляд на корекцію імунопатологічних станів, перспективи створення імунобіологічних препаратів. Також у матеріалах науково-практичної конференції розглядались питання сучасної біотехнології, мікробіологічні аспекти фітопатології, фармакологічна корекція інфекційної патології, доклінічні дослідження, фармацевтична опіка при застосуванні препаратів антимікробного призначення, роль провізора (клінпровізора) в забезпеченні раціонального  використання лікарських засобів, оптимізація  технологічних процесів  створення  препаратів  для  хіміотерапії  та хіміопрофілактики інфекційних хвороб, генетика мікроорганізмів, питання викладання мікробіології, вірусології та імунології, санітарна мікробіологія, актуальні питання ветеринарної мікробіології, інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки антимікробних лікарських засобів, маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку хіміотерапевтичних препаратів.

Особливу зацікавленість викликали питання щодо визначення критеріїв скринінгу продуцентів бактеріоцинів P.aeruginosa, як перспективного напрямку створення антимікробних препаратів, методи дослідження біоплівок та їх стандартизація,  розробка практичних інструментів управління ризиками в лабораторіях при проведенні клінічних досліджень, особливості мікробіоценозу посттравматичної екземи, що виникла внаслідок бойових травм, з визначенням рівнів резистентності збудників до антибактеріальних препаратів.

У конференції взяли участь 235 науковців, викладачів та студентів з 30 установ та організацій м. Харкова (Національний фармацевтичний університет, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харківський національний медичний університет, Державна установа  “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету циклова комісія медико-біологічних дисциплін); м. Києва (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ПВНЗ «Київський медичний університет», Національний університет харчових технологій,); м. Івано-Франківська (Івано-Франківський національний медичний університет); м. Дніпро (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський державний медичний університет, ДЗ Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины); м. Вінниця (Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова); м. Житомир (Поліський національний університет, Україна);  м. Львова (Львівський національний університет імені Івана Франка); м. Суми (Сумський національний аграрний університет), м. Полтава (Українська медична стоматологічна академія); Чернівці (Буковинський державний медичний університет); м. Тернопіль (Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського); Słupsk, Poland (Regional Centre for Blood Donation and Blood Treatment named after John Paul II in Słupsk, Słupsk, Poland, Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk), м. Ташкент, Узбекістан (Ташкентський державний стоматологічний інститут), м. Бухара, Узбекистан (Бухарский державний медичний інститут ім. Абу Алі Ібн Сино), Ереван, Армения, (ЕГМУ), Tbilisi State Medical University, Medicine at Georgian National University SEU.

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у конференції. Сподіваємось на тривалу й плідну наукову співпрацю!

 

IV науково-практична міжнародна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині», 29 березня 2024

Print Friendly, PDF & Email