КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНАКошова Олена Юріївна (09.02.1967) кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ

 Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 1999 році за спеціальністю біолог, викладач біології та хімії. З 1993 року по 2010 рік працювала лаборантом, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником (2011-2012), старшим науковим співробітником (2013-2015) центральної науково-дослідної лабораторії Національного фармацевтичного університету. З 2015року по 2019 рік очолювала центральну науково-дослідну лабораторію НФаУ. Доцент кафедри біології НФаУ (2019-2020). З 202 року по теперішній час – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ

КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА  КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Виконує обов’язки відповідального за сайт кафедри (2020 р.)

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Мікробіологія з основами імунології», «Клінічна імунологія та алергологія».

Науково-дослідна робота: у січні 2011 року захистила кандидатську роботу на тему «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування антидіабетичного рослинного збору «Фітоглюнор» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

Наукові інтереси: дослідження фармакологічної активності біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження, визначення можливих механізмів їх дії, доклінічне токсикологічне дослідження лікарських засобів та активно-біологічних речовин, імунологія і алергологія, діабетологія, геронтологія.

Є автором та співавтором понад 160 наукових робіт (58 статей, з них 4 у SCOPUS, 1 у WEB OF SCIENCE, 88 тез доповідей, 12 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листа, 1 методичні рекомендації).

Громадська діяльність. Член асоціації фармакологів України та товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 Перелік основних наукових праць:

Статті за фахом

 1. Mishchenko O. Influence of extract of peach ordinary (persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress / O. Mishchenko, G. Zaychenko, Ch. Sharifov, O. Koshova, Yu. Laryanovska, O. Khalieieva // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2018.– №3(13) Р.13-18.http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16526 Q3
 2. Immunomodulatory properties of the cryopreserved pigskin substrate in an experiment / L.V. Iakovlieva, Yu. Koshova, O.V. Tkachova, A.D. Gordienko // Asian J. Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 13. – № 2. – URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20011
 3. Зайченко А. В. Влияние экстракта из листьев персика обыкновенного на состояние иммунологической реактивности крыс при хроническом иммобилизационном стрессе / А. В.Зайченко, О. Я. Мищенко, Х. Ш. Шарифов, Е. Ю. Кошевая, Е. Л. Халеева// Вестник фармации. – 2018. – № 3 (85). – С. 102-109. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ekstrakta-iz-listiev-persika-obyknovennogo-na-sostoyanie-immunologicheskoy-reaktivnosti-krys-pri-hronicheskom/viewer
 4. Larysa Iakovlieva. Application of the Cryopreserved Pigskin Substrate for Correction of Immunity Disorder (Experimental Research) Chapter 11 / Larysa Iakovlieva, Olena Koshova, Oksana Tkachova and Anatoly Gordienko // Trends in Pharmaceutical Research and Development. – 2020. – Vol.2. – Р 93-103. https://bp.bookpi.org/index.php/bpi/catalog/book/192
 5. https://www.bookpi.org/media-promotion/discussion-on-application-of-the-cryopreserved-pigskin-substrate-for-correction-of-immunity-disorder-experimental-research/
 6. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., КрижнаС. І. Дослідження стану неспецифічного захисту при експериментальному пародонтиті у щурів та його корекція. // Лікарська справа. – 2021. – Вип.1-2. – С. 51-56. https://drive.google.com/file/d/11iFG3AyPZonHklwnnzPmsolO0xM7IgRq/view?usp=share_link
 7. Maria Evtushenko, Elena Kosheva, Svetlana Kryzhna Study of influence of bacterial lysate on cytokine indicators in experimental periodontis in rats / (2021), «Eureka: Health Sciences» Number 4 Р.73-80. DOI: 10.21303/2504-5679.2021.001970 https://journal.eu-jr.eu/health/article/view/1970/1706
 8. Study of certain mechanisms of anti-inflammatory effect of tanacetum parthenium extract on adjuvant arthritis model in rats. Mishchenko Oksana,Kyrychenko Inna, Koshova Olena. Pharmacologyonline. 2021. Vol. 3. P. 367-375.  https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol3/PhOL_2021_3_A040_Mishchenko.pdf
 9. Dubinina N., Tishchenko I., Koshova O., Kalinichenko S., Samadov B. VACCINES FOR HIV PREVENTION: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES // Norwegian Journal of development of the International Science No 110/2023 https://drive.google.com/file/d/1VsVmiC9sqYoqKM2YubDAXF_S-xvfA-YV/view?usp=sharing

Статті

 1. Koshova O, Dubinina N, Tishchenko I et al. Research of the Parameters of Acute Toxicity of the Veterinary Drug “Bovistem”. Ann Adv Biomed Sci 2022, 5(1): 000181
 2. Olena Koshova, Tanshin Sergi, Nataliia Filimonova, Tishchenko Irina, Nataliia Dubinina, Olena Shakun, Geyderikh Olga,. On Research of Pharmacological Activity of “Bioil”, Polyunsaturated Fatty Acids Concentrate. Global Journal of Medical Research, [S.l.], feb. 2022. ISSN 2249-4618. Available at: https://medicalresearchjournal.org/index.php/GJMR/article/view/2650 . Date accessed: 22 sep. 2022. doi: https://doi.org/10.34257/GJMRBVOL22IS1PG9
 3. Кошова О.Ю., Миргород В. С., Башура О. Г., Бобро С.Г. А.Ф. Еремин Фармакологічне дослідження комбінованого гелю на основі екстрактів лікарських рослин для лікування захворювань шкіри // Фармацевтичний вісник ISSN 2312-0967. Pharmaceutical review. 2021. No 3 С. 57-63
 4. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., Крижна С. І. Дослідження пливу бактеріального лізату на показники активності лізосомальних фосфатаз при експериментальному пародонтиті у щурів. // Лікарська справа. – 2021. – Вип.3-4. – С. 46-51.
 5. Study of certain mechanisms of anti-inflammatory effect of tanacetum parthenium extract on adjuvant arthritis model in rats. Mishchenko Oksana, Kyrychenko Inna, Koshova Olena. Pharmacologyonline. 2021. Vol. 3. P. 367-375.
 6. Maria Ievtushenko, Elena Kosheva, Svitlana Kryzhna. Histological study of the effect of bacterial lysates on the state of periodontal tissue in experimental periodontitis in rats. // Science rise medical science. – 2021. – volume 5(44). – P. 41-47.
 7. Maria Evtushenko, Elena Kosheva, Svetlana Kryzhna Study of influence of bacterial lysate on cytokine indicators in experimental periodontis in rats / (2021), «Eureka: Health Sciences» Number 4 Р.73-80. DOI: 10.21303/2504-5679.2021.001970
 8. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., Крижна С. І. Дослідження стану неспецифічного захисту при експериментальному пародонтиті у щурів та його корекція. // Лікарська справа. – 2021. – Вип.1-2. – С. 51-56.
 9. Larysa Iakovlieva. Application of the Cryopreserved Pigskin Substrate for Correction of Immunity Disorder (Experimental Research) Chapter 11 / Larysa Iakovlieva, Olena Koshova, Oksana Tkachova and Anatoly Gordienko // Trends in Pharmaceutical Research and Development. – 2020. – Vol.2. – Р 93-103. https://bp.bookpi.org/index.php/bpi/catalog/book/192
 10. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., Крижна С. І. Дослідження впливу бактеріального лізату на показники оксидативного стресу при експериментальному пародонтиті у щурів. // Лікарська справа. – 2020. – Вип.7-8. – С. 50-55.
 11. Tsykhanovska Iryna. Preclinical testing of the double iron oxide-based health supplement / Tsykhanovska Iryna, Shmatkov Daniyil, Evlash Victoria, Koshova Olena, Bielikova Nadiia, Bolgova Natalia. // Journal of Sport and Health Research.– 2020. – Vol.12(2).– Р. 288-301.
 12. Селюкова Н. Ю. Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю / Н. Ю. Селюкова, Ю. Б. Лар’яновська, І. В. Волохов, Г. В. Стороженко, О. Ю. Кошова // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26). – Р. 386-394. https://jmbs.com.ua/pdf/5/4/jmbs0-2020-5-4-386.pdf
 13. Вивчення противиразкової дії ліофілізованого екстракту трави хамерію вузьколистого на моделі етанол-преднізолонового ураження шлунка у щурів / Г. І. Фещенко, О. М. Олещук, С. М. Марчишин, О. Ю. Кошова // Клінічна фармація. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 11-18. doi : 10.24959/cphj.19.1487
 14. Chikitkina O.M., Kononenko N.M., Koshova O.Y. Study of Glikverin in fluence on carbohydrate metabolism and histostructure of rats’ pancreatic gland interms of experimental metabolic syndrome // Journal of Education, Health and Sport. – Radom, Poland, 2015. – Vol. 5, № 12. – Р.71-85.
 15. Mishchenko O. Influence of extract of peach ordinary (persicavulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress / O. Mishchenko, G. Zaychenko, Ch. Sharifov, O. Koshova, Yu. Laryanovska, O. Khalieieva // ScientificJournal «ScienceRise: PharmaceuticalScience». – 2018.– №3(13) РР.13-18. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16526
 16. Immunomodulatory properties of the cryopreserved pig skin substrate in an experiment / L.V. Iakovlieva, O.Yu. Koshova, O.V. Tkachova, A.D. Gordienko // Asian J. Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 13. – № 2. – URL: http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/view
 17. The Study of the Specific Toxicity of “Apiprost” / Koval V.M., Yarnykh T.G., Tykhonov O.I., Koshova O.Yu., Bashura O. G., Shpychak О.S // J. Pharm. Sci. &Res. – Vol. 10(9). – 2018. – Р. 2155-2159. Електронний ресурс, код доступу: https://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=109
 18. InvestigationoftheMechanismofActionofNewHepatoprotectiveHerbalDrugsintheExperiment / Oleg V. Gerush1, Larysa V. Iakovlieva2*, OlenaYu. Koshova3, Sergii O. Spiridonov // JournalofGlobalPharmaTechnology. – 2018/ – Vol.10(08)/ – P. 397-409. Електронний ресурс, код доступу: http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/issue/view/130Набока О.І., Набока О.І., Хуарі С.З., Кошова О.Ю. Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном / Набока О.І., Хуарі С.З., Кошова О.Ю. // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2015. – № 2 (43). – С. 72-77.
 19. Яковлєва Л.В, Єгорова О.О, Кошова О.Ю. Вплив елгацину на вікові зміни стану red/ox процесів у передміхуровій залозі та сім¢яниках щурів за умови фізіологічного старіння [Текст] / Л.В. Яковлєва, О.О. Єгорова, О.Ю. Кошова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.
 20. Єгорова О.О., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю. Вплив елгацину на стан про/антиоксидантних процесів в організмі старіючих щурів за умови експериментальних патологій сечостатевої системи [Текст] / О. О. Єгорова, Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова// Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 4.
 21. Трутаєв С.І., Штриголь С.Ю., Кошова О.Ю., Лебединець І.О. Результати дослідження специфічної токсичності таблеток «Долосан Форте®» / С.І. Трутаєв, С.Ю. Штриголь, О.Ю. Кошова, І.О. Лебединець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 4-5 (55). – С. 102-110.
 22. Гращенкова С. А., Кошова О.Ю., Яковлєва Л.В. Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток «Елгацин», засобу геропротекторної дії / С. А. Гращенкова, О. Ю. Кошова, Л. В. Яковлєва // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018. – №1. – С. 73-80
 23. Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. (Kharkiv) The influence of extracts from prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice / Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. // ISSN 2312-0967 Pharmaceutical review. – 2019. – № 4. – Р. 66-69
 24. Постой В. В. Протизапальна активність комбінованого гелю на основі рослинних компонентів на моделі ад’ювантного артриту у щурів / В. В. Постой, О. Ю. Кошова, Л. І. Вишневська // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 48-54. Електронний ресурс, код доступу: https://doi.org/10.24959/ubphj.19.243

Патенти:

 1. Патент на винахід № 75181. Україна, МПК7 А 61К36/00. Цукорознижувальний лікарський збір / Черних В.П., Яковлєва Л.В., Болоховець Г.С.., Кисличенко В.С.., Кошова О.Ю. Заявка № 2004021149 Заявл. 17.02.2004 Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.
 2. Патент на корисну модель № 34254. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною активністю / Марчишин С.М., Демидяк О.Л., Кошова О.Ю. заявка u 2008 00680. Заявл. 21.01.2008. Опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
 3. Патент України № 96169, МПК (51): A61K 33/36 (2006.01), A61K 33/42 (2006.01), A61K 36/00 (2006.01), A61K 36/28 (2006.01), A61K 9/16 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01). Гомеопатичний засіб для лікування синдрому хронічної втоми/ Тихонов О.І., Тихонова С.О., Гайдукова О.О., Кошова О.Ю.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a200906623; заявл. 24.06.2009; опубл. 10.10.2011, бюл. № 19/2011.
 4. Патент на корисну модель №89075 «Застосування глюкозамінугідрохлориду для корекції вікових порушень сперматогенезу при старінні» / Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю., Ковальова Є.О заявник та патентовласник Нац. фарм. ун-т.; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014. – Бюл. № 7. – 5 с.
 5. Патент на корисну модель №104161 «Збір для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу» / Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю., заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; заявл. 03.08.2015 ; опубл. 12.01.2016. – Бюл. № 1. – 6 с.
 6. Пат. № 121016 Україна, МПК (2017/01) A61K 31/00A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/52. А61 9/20. Лікарський засіб «Глікофа», що має анальгетичну, протизапальну, жарознижувальну та ноотропну дію / Штриголь С.Ю., Трутаєв С.І.Кошова О.Ю.Гращенкова С.А. – u 2017 05474; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 7. Пат. № 121012 Україна, МПК (2017.01) A61K 31/00,  A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/616A61K 31/52, A61K 9/20. Лікарський засіб «Цитродол», що має аналгетичну, протизапальну та жарознижувальну дію / Трутаєв С.І.Штриголь С.Ю.,Кошова О.Ю., Гращенкова С.А., – u 2017 05450; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 8. Патент №120509 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) C07B 43/00 А61К 31/427, А61Р 29/00. Гідроброміди 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03567 від 12.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 9. Патент №120847 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) С07B 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Юдкевич Т. К., Гращенкова С. А., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03579 від 12.04.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 10. Пат. № 122804 Україна, МПК (2017.01) А61N 65/00 А61К 9/19 (2006/01) A61P 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Фещенко Г. І., Олещук О. М., Козир Г. Р., Ткачук Н. І., Кошова О. Ю. – u 2017 08078; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.
 11. Патент №135084 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/076 (2006.01) А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00898; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 12. Патент №135083 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/06 (2006.01) Склад сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00897; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6601-3109

Scopus Author ID: 57204020567

Print Friendly, PDF & Email