КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНАКошова Олена Юріївна (09.02.1967) кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ

 Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 1999 році за спеціальністю біолог, викладач біології та хімії. З 1993 року по 2010 рік працювала лаборантом, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником (2011-2012), старшим науковим співробітником (2013-2015) центральної науково-дослідної лабораторії Національного фармацевтичного університету. З 2015року по 2019 рік очолювала центральну науково-дослідну лабораторію НФаУ. Доцент кафедри біології НФаУ (2019-2020). З 202 року по теперішній час – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ

КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА  КОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Виконує обов’язки відповідального за сайт кафедри (2020 р.)

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Мікробіологія з основами імунології», «Клінічна імунологія та алергологія».

Науково-дослідна робота: у січні 2011 року захистила кандидатську роботу на тему «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування антидіабетичного рослинного збору «Фітоглюнор» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

Наукові інтереси: дослідження фармакологічної активності біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження, визначення можливих механізмів їх дії, доклінічне токсикологічне дослідження лікарських засобів та активно-біологічних речовин, імунологія і алергологія, діабетологія, геронтологія.

Є автором та співавтором понад 160 наукових робіт (58 статей, з них 4 у SCOPUS, 1 у WEB OF SCIENCE, 88 тез доповідей, 12 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листа, 1 методичні рекомендації).

Громадська діяльність. Член асоціації фармакологів України та товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 Перелік основних наукових праць:

Статті

 1. Chikitkina O.M., Kononenko N.M., Koshova O.Y. Study of Glikverin in fluence on carbohydrate metabolism and histostructure of rats’ pancreatic gland interms of experimental metabolic syndrome // Journal of Education, Health and Sport. – Radom, Poland, 2015. – Vol. 5, № 12. – Р.71-85.
 2. Mishchenko O. Influence of extract of peach ordinary (persicavulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress / O. Mishchenko, G. Zaychenko, Ch. Sharifov, O. Koshova, Yu. Laryanovska, O. Khalieieva // ScientificJournal «ScienceRise: PharmaceuticalScience». – 2018.– №3(13) РР.13-18. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16526
 3. Immunomodulatory properties of the cryopreserved pig skin substrate in an experiment / L.V. Iakovlieva, O.Yu. Koshova, O.V. Tkachova, A.D. Gordienko // Asian J. Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 13. – № 2. – URL: http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/view
 4. The Study of the Specific Toxicity of “Apiprost” / Koval V.M., Yarnykh T.G., Tykhonov O.I., Koshova O.Yu., Bashura O. G., Shpychak О.S // J. Pharm. Sci. &Res. – Vol. 10(9). – 2018. – Р. 2155-2159. Електронний ресурс, код доступу: https://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=109
 5. InvestigationoftheMechanismofActionofNewHepatoprotectiveHerbalDrugsintheExperiment / Oleg V. Gerush1, Larysa V. Iakovlieva2*, OlenaYu. Koshova3, Sergii O. Spiridonov // JournalofGlobalPharmaTechnology. – 2018/ – Vol.10(08)/ – P. 397-409. Електронний ресурс, код доступу: http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/issue/view/130Набока О.І., Набока О.І., Хуарі С.З., Кошова О.Ю. Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном / Набока О.І., Хуарі С.З., Кошова О.Ю. // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2015. – № 2 (43). – С. 72-77.
 6. Яковлєва Л.В, Єгорова О.О, Кошова О.Ю. Вплив елгацину на вікові зміни стану red/ox процесів у передміхуровій залозі та сім¢яниках щурів за умови фізіологічного старіння [Текст] / Л.В. Яковлєва, О.О. Єгорова, О.Ю. Кошова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 3.
 7. Єгорова О.О., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю. Вплив елгацину на стан про/антиоксидантних процесів в організмі старіючих щурів за умови експериментальних патологій сечостатевої системи [Текст] / О. О. Єгорова, Л. В. Яковлєва, О. Ю. Кошова// Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 4.
 8. Трутаєв С.І., Штриголь С.Ю., Кошова О.Ю., Лебединець І.О. Результати дослідження специфічної токсичності таблеток «Долосан Форте®» / С.І. Трутаєв, С.Ю. Штриголь, О.Ю. Кошова, І.О. Лебединець // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 4-5 (55). – С. 102-110.
 9. Гращенкова С. А., Кошова О.Ю., Яковлєва Л.В. Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток «Елгацин», засобу геропротекторної дії / С. А. Гращенкова, О. Ю. Кошова, Л. В. Яковлєва // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018. – №1. – С. 73-80
 10. Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. (Kharkiv) The influence of extracts from prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice / Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. // ISSN 2312-0967 Pharmaceutical review. – 2019. – № 4. – Р. 66-69
 11. Постой В. В. Протизапальна активність комбінованого гелю на основі рослинних компонентів на моделі ад’ювантного артриту у щурів / В. В. Постой, О. Ю. Кошова, Л. І. Вишневська // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 48-54. Електронний ресурс, код доступу: https://doi.org/10.24959/ubphj.19.243

Патенти:

 1. Патент на винахід № 75181. Україна, МПК7 А 61К36/00. Цукорознижувальний лікарський збір / Черних В.П., Яковлєва Л.В., Болоховець Г.С.., Кисличенко В.С.., Кошова О.Ю. Заявка № 2004021149 Заявл. 17.02.2004 Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3.
 2. Патент на корисну модель № 34254. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною активністю / Марчишин С.М., Демидяк О.Л., Кошова О.Ю. заявка u 2008 00680. Заявл. 21.01.2008. Опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
 3. Патент України № 96169, МПК (51): A61K 33/36 (2006.01), A61K 33/42 (2006.01), A61K 36/00 (2006.01), A61K 36/28 (2006.01), A61K 9/16 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01). Гомеопатичний засіб для лікування синдрому хронічної втоми/ Тихонов О.І., Тихонова С.О., Гайдукова О.О., Кошова О.Ю.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a200906623; заявл. 24.06.2009; опубл. 10.10.2011, бюл. № 19/2011.
 4. Патент на корисну модель №89075 «Застосування глюкозамінугідрохлориду для корекції вікових порушень сперматогенезу при старінні» / Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю., Ковальова Є.О заявник та патентовласник Нац. фарм. ун-т.; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014. – Бюл. № 7. – 5 с.
 5. Патент на корисну модель №104161 «Збір для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу» / Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю., заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; заявл. 03.08.2015 ; опубл. 12.01.2016. – Бюл. № 1. – 6 с.
 6. Пат. № 121016 Україна, МПК (2017/01) A61K 31/00A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/52. А61 9/20. Лікарський засіб «Глікофа», що має анальгетичну, протизапальну, жарознижувальну та ноотропну дію / Штриголь С.Ю., Трутаєв С.І.Кошова О.Ю.Гращенкова С.А. – u 2017 05474; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 7. Пат. № 121012 Україна, МПК (2017.01) A61K 31/00,  A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/616A61K 31/52, A61K 9/20. Лікарський засіб «Цитродол», що має аналгетичну, протизапальну та жарознижувальну дію / Трутаєв С.І.Штриголь С.Ю.,Кошова О.Ю., Гращенкова С.А., – u 2017 05450; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 8. Патент №120509 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) C07B 43/00 А61К 31/427, А61Р 29/00. Гідроброміди 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03567 від 12.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 9. Патент №120847 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) С07B 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Юдкевич Т. К., Гращенкова С. А., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03579 від 12.04.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 10. Пат. № 122804 Україна, МПК (2017.01) А61N 65/00 А61К 9/19 (2006/01) A61P 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Фещенко Г. І., Олещук О. М., Козир Г. Р., Ткачук Н. І., Кошова О. Ю. – u 2017 08078; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.
 11. Патент №135084 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/076 (2006.01) А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00898; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 12. Патент №135083 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/06 (2006.01) Склад сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00897; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6601-3109

Scopus Author ID: 57204020567

Print Friendly, PDF & Email