Умови вступу на навчання

«Мікроби – збірна назва групи живих організмів, які занадто малі для того, щоб бути видимими неозброєним оком»

«Невидимі, вони постійно супроводжують людину, втручаючись в його життя то як друзі, то як вороги»

Академік В. Л. Омельянскій.

Умови вступу на навчання

Умови вступу на навчання

 

 

Роль і пряму участь мікроорганізмів в нашому житті важко переоцінити. Вони справді всюдисущі, можуть дуже швидко розмножуватися та давати астрономічне по чисельності потомство, існувати на будь-яких субстратах, в тому числі і неорганічних, а при несприятливих умовах впадати в анабіоз – дивний стан між життям і смертю.

Мікроорганізми живуть в льодах Антарктиди і в воді гарячих джерел, де температура досягає 100 ° С. Вони дивовижні трансформатори і акумулятори енергії, і саме завдяки цим дрібним істотам триває найбільше чудо на Землі – життя.

Близько 300 років тому завдяки майстерності і допитливості Антоні ван Левенгука людство дізналося про існування мікроорганізмів. І лише через 100 років, в результаті геніальних відкриттів Луї Пастера стала прояснюватися їх роль у багатьох сферах людської життедіяльності.

В даний час в результаті використання сучасних фізичних і фізико-хімічних методів, завдяки успіхам суміжних біологічних дисциплін, таких як молекулярна біологія і генетична інженерія, наука про мікроби взяла реванш і стала однією з областей природознавства, що бурхливо розвиваються.

Останні десятиріччя відзначаються широким проникненням мікробіології в багато сфер людської діяльності. Взаємозв’язок мікробіології з іншими науками настільки глибокий, що результатом цього стало народження багато нових наукових дисциплін і технологій. Особливі властивості мікроорганізмів, висока інтенсивність їх метаболізму та розмноження, невибагливість до умов існування є базисом майбутніх перспективних  розробок та технологій  в основі яких лежать потенціальні можливості мікробіології, її нові знання та досягнення і, створені на їх основі, нові напрямки наукових досліджень.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології  Національного фармацевтичного університету заснована у 1932 році академіком АМН СРСР М.М. Соловйовим, видатним ученим у галузях мікробіології та епідеміології. Очолюючи організацію протиепідемічної служби в Україні,  Михайло Миколайович Соловйов створив епідеміологічну концепцію боротьби з холерою.

У різні роки кафедру очолювали видатні вчені-мікробіологи України

З 1934 по 1941 рік кафедрою мікробіології  керував профессор С.А. Блінкін, з діяльністю якого пов’язана профілізація кафедри відносно спеціальності провізора. Набули подальшого розвитку напрямки, визначені М.М. Соловйовим, сформовані  програми розробки антибактеріальних препаратів, вивчення антибіотиків.

У воєнний і післявоєнний періоди кафедру мікробіології очолює доцент Ольга Василівна Чуйко. Наукова діяльність кафедри була пов’язана з розробленням  нових антибактеріальних препаратів, стерилізуючих рідин та дезінфектантів на основі мікробіологічного скринінгу синтезованих в інституті речовин. У 1945 році, незважаючи на надзвичайно важкі умови роботи в інституті, коли були відсутні апаратура, реактиви, лабораторний посуд, обладнання, а приміщення інститути не опалювалися, Ольга Василівна організувала роботу по відновленню навчального процесу і науково-дослідної роботи на кафедрі.

У 1968 році кафедру мікробіології очолив доцент Олександр Іванович Гончаров. Наукові розробки кафедри кінця 60-х – першої половини 70 –х років здійснювались у двох напрямках: вивчення ад’ювантних властивостей ендотоксинів бактерій  та вивчення  активності препаратів акриди нового ряду, синтезованих на кафедрах фармацевтичної та органічної хімії інституту.

З 1983 по 1988 рік завідувачем кафедри була професор Тамара Іванівна Захарова – відомий спеціаліст у галузі мікології та дерматології. Саме тоді започатковано новий науковий напрямок з синтезу протигрибкових речовин та розроблена наукова програма їх скринінгу.

З 1987 року кафедру мікробіології очолює доктор медичних наук академік АНТК, професор Ігор Леонідович Дикий. Спектр  наукових досліджень збагатився мікробіологічним і імунологічним обґрунтуванням природних і синтезованих сполук, перспективних для створення відповідних лікарських форм, мікробіологічним обгрунтуванням  складу препаратів – продуктів бджільництва, препаратів рослинного походження, удосконаленням методів визначення мікробіологічної чистоти лікарських субстанцій та лікарських препаратів.

З 2008 року  кафедру мікробіології, вірусології та імунології очолює доктор медичних наук, професор Наталія Ігорівна Філімонова. Нею продовжується розвиток наукового напрямку, визначеного І.Л. Диким. Під її керівництвом виконано 6 кандидатських та 1 докторська дисертації, розроблено алергодіагностикум «Кандидосин», «Мазь «Гексафеноксид» та технологію отримання вакцини проти грибів роду кандида.

Багато років на кафедри мікробіології, вірусології та імунології функціонує гурток студентського наукового товариства, даючи початок прекрасним традиціям і навичкам дослідницької діяльності і наукового спілкування студентів, можливість пізнати радість відкриття.
Студенти НФаУ приходять на нашу кафедру на другому курсі. Багато з них продовжує свою дослідницьку діяльність до п’ятого курсу, деякі і, навчаючись в аспірантурі. Робота в СНТ чудова тим, що дозволяє задовольнити прагнення до нових знань, самоствердитися і, досить часто, вибрати свій життєвий шлях.

Умови вступу на навчання Умови вступу на навчання Умови вступу на навчання

Умови вступу на навчання Умови вступу на навчання Умови вступу на навчання

Ласкаво просимо майбутніх студентів!

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email