Наукова діяльність

Вельмишановні колеги!

26 березня 2021 року на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету відбулася науково-практична міжнародна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині».

З теплими словами привітання та побажаннями плідної праці до учасників конференції звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Інна Владимирова. Вона підкреслила значимість досягнень мікробіології не тільки для всіх галузей науки та фармації окремо, а й для людства у цілому. У конференції взяли участь 179 науковців, викладачів та студентів з 30 установ та організацій з міст України (Харков, Київ, Івано-Франківськ, Дніпро, Вінница, Житомир, Львів, Суми, Полтава, Чернівці, м. Тернопіль) та країн ближнього і далекого зарубіжжя (Libya, м. Белгород, Росія, м. Мінськ, Республіка Білорусь, м. Ташкент, м. Бухара, Узбекістан, Ереван, Армения, Грузия).

Тематика конференції включала актуальні питання антибіотикорезистентності мікроорганізмів та шляхів її подолання, патофізіології інфекційних захворювань, епідеміології інфекційних хвороб в сучасних умовах, перспективи створення антимікробних препаратів, сучасні аспекти клінічної імунології та алергології, імунологічних вірусологічних, молекулярно-генетичних досліджень в лабораторній діагностиці та багато інших питань. З доповіддю на актуальну тему виступила старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Буркот В.М.: АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ ГРАМНЕГАТИВНИХ НЕФЕРМЕНТУЮЧИХ БАКТЕРІЙ (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця,). Філіпец О.О., к. мед. н., виступила з докладом на тему: «ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПИТАНЬ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ (Буковинський державний медичний університет, кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка).

Особливу зацікавленість викликали питання щодо варіабельності SARS-COV2 та її наслідків, ускладнень COVID-19, особливо серед пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок. Жвавий інтерес викликав доклад , к. мед. н., ст. наук. співр. Кучми І.Ю. ВАКЦИНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 («Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України», лабораторія імунореабілітології, м. Харків)

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у конференції. Сподіваємось на тривалу й плідну наукову співпрацю!

Збірник конференції 26.03.2021

Зборник конференции 26.03.2021

Collection of abstracts 26.03.2021

Програма Конференція_26.03.2021

Вельмишановні колеги! Отримати сертифікат учасника Ви можете тут

Глубокоуважаемые коллеги! получить сертификат участника Вы можете здесь

Dear colleagues! you can get a certificate of participation here

Наукова діяльність

 

Print Friendly, PDF & Email