Історія створення СНТ

  Студентське наукове товариство
кафедри мікробіології, вірусології та імунології

СНТ на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології організовано в 1932 році, коли кафедрою завідував видатний вчений у галузі мікробіології та імунології академік М.М. Соловйов. Роботи, виконані під його керівництвом, в основному були присвячені розробці високоефективних дезінфектантів, антисептиків та інших антимікробних засобів. З 1934 по 1941 рік кафедру очолює проф. С.А. Блінкін. Студенти наукового товариства з науковцями кафедри брали участь у розробці нових антибіотичних препаратів. У воєнні та післявоєнні роки наукова робота не припинялася. Під керівництвом доц. О.В. Чуйко продовжувалася розробка нових антибіотичних препаратів, виготовлення стерильних речовин та дезінфектантів. Наприклад, виконувались такі роботи: «Порівняльне вивчення антибактеріальних властивостей ефірних олій на раньову мікрофлору» (1945 р.), «Вивчення ефективності дії різних дезінфектантів на мікрофлору лабораторного посуду» (1949 р.). Тематика СНТ кафедри відрізнялась практичною значимістю, а саме – результати роботи впроваджувались у роботу аптечних закладів. У 1968 році кафедру очолив доц. А.І. Гончаров. Студенти СНТ брали участь у створенні антибіотичних та імунологічних препаратів з рослинної та тваринної сировини, вивчались антимікробна активність сульфаніламідів, похідних акридину. Наприклад, робота студентки Н. Росколупи (керівник О.М. Дика): «Антимікробна активність сульфаніламідних похідних акридину» (1975 р.).
У період з 1976 по 1979 роки кафедра мікробіології тимчасово була об’єднана з кафедрою біохімії, її очолювали – д.м.н. Л.М. Кислякова та проф. Н.М. Мадієвська. Наукові роботи студентів були пов’язані з вивченням біохімічних процесів бактеріальних клітин та їх зв’язок з впливом на антибіотики. У 80–ті роки завідувала кафедрою проф. Т.І. Захарова – спеціаліст у галузі мікології. У цей час наукові роботи студентів були пов’язані з вивченням протигрибкових речовин і антимікробної активності синтезованих в ХФІ сполук. З 1987 року кафедру очолював д.м.н., академік АНТК проф. І.Л. Дикий. Проводились мікробіологічні та імунологічні дослідження природних та синтезованих сполук, дослідницькі роботи по мікробіологічному контролю при виготовленні та зберіганні косметичних засобів, вивчалась ефективність консервантів у складі косметичних засобів, мікробіологічне обґрунтування складу продуктів бджільництва. Вивчалась антимікробна активність субстанцій синтетичного походження тощо. З 2008 року кафедру мікробіології, вірусології та імунології очолює д.м.н., проф. Н.І. Філімонова.
Наукові напрями роботи СНТ: мікробіологічне і біотехнологічне обґрунтування створення антимікробних та імунобіологічних комплексних препаратів на основі композиційного використання антисептиків, антибіотиків і препаратів інших фармакологічних груп синтетичного і природного походження; удосконалення пробіотикотерапії за рахунок сумісного застосування пробіотиків та антимікробних препаратів; створення імунодіагностикумів; створення препаратів для лікування інфекційних уражень шкіри.
Студенти НФаУ приходять на нашу кафедру на другому курсі. Багато з них продовжує свою дослідницьку діяльність до п’ятого курсу, деякі і, навчаючись в аспірантурі. Робота в СНТ чудова тим, що дозволяє задовольнити прагнення до нових знань, самоствердитися і, досить часто, вибрати свій життєвий шлях. Статистика багатьох років свідчить, що приблизно 20 % активних членів СНТ продовжують дослідницьку діяльність, досягаючи значних успіхів у майбутньому. Наприклад, до числа таких відносяться І.М. Перцев (член СНТ у 1952 р.) – д.фарм.н, проф. кафедри ЗТЛ НФаУ; Сілаєв А. (член СНТ у 1997 р.) – у недавньому науковий співробітник ЦНДЛ НФаУ, а на теперішній час – медичний представник фармацевтичної фірми «Дарниця», Сотнікова Н. (член СНТ у 2001 р.) – доц. кафедри менеджменту та маркетингу НФаУ, тощо. А починається все з проведення експериментальної роботи протягом декількох років у період навчання в нашому університеті, накопичення вагомого дослідницького матеріалу, виступи з доповідями не тільки в стінах НФаУ, але і на міжвузівських конференціях, участю у Всеукраїнських студентських олімпіадах з мікробіології, публікацією тез та наукових статей. Гурток студентського наукового товариства кафедри мікробіології, вірусології та імунології функціонує багато років, даючи початок прекрасним традиціям і навичкам дослідницької діяльності і наукового спілкування студентів, можливість пізнати радість відкриття.

Print Friendly, PDF & Email