Напрями науково-дослідної роботи

Діяльність науково-дослідної лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень при кафедрі мікробіології, вірусології та імунології

Наукові напрями

Під керівництвом зав. каф., проф. Філімонової Н.І. проводиться:

  • Розробка, дослідження та впровадження у клінічну медицину нового покоління антимікробних препаратів, що за притаманним механізмом дії на мікробну клітину поєднує одночасний вплив на різні пластичні, структурні та біохімічні характеристики збудника.
  • Вичення впливу факторів довкілля різного генезу на мікробіом людини;
  • Дослідження впливу антибіотичних препаратів, нових сполук рослинного, синтетичного та пробіотичного походження  з потенційними антимікробними властивостями на процеси біоплівкоутворення мікроорганізмів.
  • Імунодіагностика та імунокорекція інфекційних захворювань та імунопатологічних станів;
  • Мікробіологічний контроль готових лікарських засобів;
  • Розробка консервантів для лікарських засобів і харчових продуктів;
  • Обмін досвідом між фармацевтичними факультетами України з питань змісту освіти.

 

Досягнення у розвитку традиційних наукових напрямів

Спрямовано проводились пошукові дослідження у вирішенні проблеми попередження та подолання антибіотикорезистентності збудників інфекційних та гнійно-запальних захворювань. Перспективним напрямом визнано створення та впровадження у клінічну медицину нового покоління антимікробних препаратів, що за притаманним механізмом дії на мікробну клітину поєднує одночасний вплив на різні пластичні, структурні та біохімічні характеристики збудника.

Проводились мікробіологічні дослідження антиоксидантних засобів, що використовують у комплексній терапії інфекцій. Захист внутрішньоклітинних структур здійснюється сполуками з ліпофіль­ними та гідрофільними властивостями одночасно, зокрема α-ліпоєвої кислотою.  Виявлення антимікробної активності її лікарської форми у вигляді тіоктациду потребує допоміжного дослідження антимікробного спектру, рівня та механізму її антимікробної дії. З метою попередження утворення та руйнування біоплівок збудниками респіраторних інфекцій вивчались властивості муколітичних та відхаркувальних засобів у поєднанні з бета-лактамними антибіотиками.

У рамках вивчення антимікробної активності препаратів Нокамен («Ананта Медікеар Лімітед, Індія», Канефрон («Біонорика» Арцнайм) і Уролесан («Артеріум, ПАТ «Киівмедпрепарат») і визначення впливу препарату «Нокамен» на рівень антимікробної активності препаратів «Бі-сепТ» (ПАО «Фармак»), Фуразолідон(ПАТ «Монфарм»), Ципрофлоксацин (ПрАТ «Технолог», Левофлоксацин («Астрафарм»). Встановлено, що препарати – Нокамен («Ананта Медікеар Лімітед, Індія», Канефрон («Біонорика» Арцнайм) і Уролесан («Артеріум») в умовах in vitro проявили  слабкий рівень антимікробної активності відносно тест-штамів S. аureus,  E. сoli, Paeruginosa. Препарати Бі-сепТ, Фуразолідон, Ципрофлоксацин, Левофлоксацин у розведенні 1:100 проявляли високий рівень антимікробної активності. При комбінованому застосуванні препаратів Бі-сепТ, Левофлоксацин, Фуразолідон і Ципрофлоксацин з препаратом «Нокамен» не виявлено суттєвої різниці в прояві антибактеріальної активності. Виявлена тенденція до посилення антимікробного ефекту при додаванні препарату «Нокамен» до препарату «Ципрофлоксацин» відносно еталонного і клінічного штамів E. сoli.

При дослідженні фітосировини ізольовано неферментуючі грамнегативні бактерії роду Pseudomonas імовірно фітопатогенного типу.

Проведено науково-дослідну роботу з вивчення ступеню антимікробної активності антоціанових комплексів аронії чорноплідної (Aronia melanocarpa), смородини чорної (Ribes nigrum), бузини чорної (Sambucus nigra). Встановлено, що  антоціанові комплекси аронії чорноплідної (Aronia melanocarpa), смородини чорної (Ribes nigrum), бузини чорної (Sambucus nigra) чинять виразну протимікробну активність на референс-культури Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli АТСС 25922, Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Candida albicans  NСTC 885-653, що обумовлює доцільність подальших мікробіологічних досліджень цих речовин.

Print Friendly, PDF & Email