ГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

ГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

Гейдеріх Ольга Григорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Закінчила Харківський медичний інститут у 1990 році за спеціальністю «Педіатрія». З 1995 року по 2001 рік працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології. З 2001 року переведена на посаду асистента кафедри. З 2004 по теперішній час – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

Виконує обов’язки завуча кафедри.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Мікробіологія з основами імунології», «Мікробіологія з основами епідеміології», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень», «Основи діагностики інфекційних захворювань».

Науково-дослідна робота. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички».

Є автором 120 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 4 підручників, 10 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій та 2 патентів України.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5244-6632

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s-8GDLYAAAAJ

ГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА ГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

Наукові інтереси. Скринінг сполук природного та синтетичного походження на визначення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота сировини та готових лікарських форм

Громадська діяльність. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського; делегат конференції трудового колективу навчально-наукового інституту прикладної фармації, член Вченої ради навчально-наукового інституту прикладної фармації.

Перелік основних наукових праць:

Статті.

 1. Halyna Hryhoriv; Illia Mariutsa; Sergiy M. Kovalenko; Victoriya Georgiyants; Lina Perekhoda; Nataliia Filimonova; Olga Geyderikh; Lyudmila Sidorenko The Search for New Antibacterial Agents among 1,2,3-Triazole Functionalized Ciprofloxacin and Norfloxacin Hybrids: Synthesis, Docking Studies, and
  Biological Activity Evaluation Sci. Pharm. 2022, 90(1), 2; https://doi.org/10.3390/scipharm90010002
 2. Галина Валеріївна Григорів; Ілля Олегович Маріуца; Сергій Миколайович Коваленко; Людмила Василівна Сидоренко; Ліна Олексіївна Перехода; Наталія Ігорівна Філімонова; Ольга Григорівна Гейдеріх; Вікторія Акопівна Георгіянц Structural modification of ciprofloxacin and norfloxacin
  for searching new antibiotics to combat drug-resistant bacteria Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», No5(33)2021. -. С.4-11
 3.  Філімонова, Н.І. Ефективність моно- та комбінованих антимікробних препаратів при експериментальній рановій інфекції / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх //ScienceRise. – 2015.- №10/4 (15). – С. 51-56.
 4. The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1H-2,1-benzothiazin- 4-one 2,2-dioxide via domino-type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized / D. A. Lega, N. I. Filimonova, O. G. Geyderikh, V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип. 2. – С. 29-40.
 5. Strus, O. Ye. The studies on development of the omposition of masks with the sapropel paste / O. Ye. Strus, O. G. Geyderikh, L. F. Silaeva // Вісник фармації. – 2016. – № 3. – С. 51-53.
 6. Сучасні аспекти персистенції Corynebacterium diphtheriae/ Філімонова Н, Гейдеріх О.// «Achievements and prospects of microbiology» October 12-14, 2016, Lviv, Ukraine. – С. 99 – 101.
 7. Перспективы создания мягких лекарственных форм на основе антисептиков неорганической природы / Филимонова Н.И., Гейдерих О.Г., Литаров В.Е. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – №26. – С. 49-51.
 8. Mорозенко Д.В., Глєбова К.В., Іваннікова С.В., Гейдеріх О.Г., Шаповалова О.В., Деревянко А.В. Біохімічні маркери функціонального стану печінки при лямбліозі. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Том 4, № 2(18). 149 – 153.
 9. Бондаренко С.Є., Леонтьєва Ф.С., Висоцький О.В., Морозенко Д.В., Глєбова К.В., Гейдеріх О.Г., Дубініна Н.В., Котик А.В. Біохімічні маркери сироватки крові у хворих на різних стадіях остеоартрозу кульшового і колінного суглобів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. № 5(3). 173–178.
 10. Гейдеріх О. Г. Джерело інфекції // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Джерело_інфекції.
 11. Гейдеріх О. Г. Засоби індивідуального захисту медичних працівників // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Засоби_індивідуального_захисту_медичних_працівників.
 12. Гейдеріх О. Г. Механізм передавання збудника // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Механізм_передавання_збудника.

Підручники.

 1. Микробиология: Руководство к лабратор. занятиям: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. Заведений / Дикий И.Л., Сидорчук И.И., Холупяк И.Ю. и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2002.- 444 с.
 2. Медична та ветеринарна паразитологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Дикий І.Л., Літаров В.Є., Гейдеріх О.Г. та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 408 с.
 3. Медична та ветеринарна паразитологія: Керівництво для практ. занять. /Дикий І.Л., Літаров В.Є., Гейдеріх О.Г. та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 224 с.
 4. Медицинская и ветеринарная паразитология: Учебник для студентов высш. учеб. заведений / Дикий И.Л., Литаров В.Е., Гейдерих О.Г. и др. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004.- 436 с.
 5. Медицинская и ветеринарная паразитология: Руководство для практ. занятий/ Дикий И.Л., Литаров В.Е., Гейдерих О.Г. и др. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004.- 228 с.
 6. Инфекционные болезни и эпидемиология Конспект лекций по специальности «Лабораторная диагностика» Учебное пособие для студ. вузов. / Дикий И.Л. Филимонова Н.И, Гейдеріх О.Г., Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2006.- 160 с.
 7. Tropical infection: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.Л.Дикий, Н.І.Філімонова, М .М.Велика та ін.- Харків:НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 80с.
 8. Монографія. Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології національного фармацевтичного університету / укл. Н.І.Філімонова Н.І., Л.Ф. Сілаєва, Н.Ю. Шевельова, та ін. – Х.: НФаУ, 2014.- 232 с.
 9. Тропічні інфекції. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл./ Н.І.Філімонова, О.Г.Гейдеріх, М.М.Велика та ін. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 128с.; 8с.кол.вкл.8.
 10. Мікробіологія: підруч. для вищ. навч. закл. / Н.І. Філімонова, Л.Ф. Сілаєва, О.М. Дика, О.Г. Гейдеріх, Н.Ю. Шевельова, К.В. Глебова, Н.В. Дубініна, І.Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, Г.О. Буравель; під заг. ред. Н.І. Філімонової. – 2-е вид. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. – 676 с.
 11. 11. Микробиология: учеб. для студентов высших учебных заведений / Н.И. Филимонова, Л.Ф. Силаева, Е.М. Дикая, О.Г. Гейдерих, Н.Ю. Шевелева, Глебова Е.В., Н.В. Дубинина, И.Ю. Тищенко, Е.А. Шакун, А.А. Буравель; под общ. ред. Н. И. Филимоновой. – 2-е изд. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2019. – 720 с.
Print Friendly, PDF & Email