Тематика кваліфікаційних робіт

Шановні здовувачі вищої освіти!

Ви можете обрати тему кваліфікаційної роботи відповідно до тематики наукових досліджень викладачів кафедри:

Філімонова Н.І

 • мікробіологічне та імунологічне визначення природних і синтезованих сполук, перспективних для створення відповідних лікарських форм; отримання вакцин, анатоксинів, діагностичних антигенів та алергенів мікробного і тканинного походження;
 • створення за авторською технологією ліпосомальних форм антибіотиків, імуномодуляторів і протизапальних речовин зовнішнього, інгаляційного, внутрішнього та парентерального призначення;
 • удосконалення розробленої комплексної схеми імунодіагностики інфекційних, інфекційно-алергічних, гнійно-запальних, соматичних та аутоімунних хвороб.

Гейдеріх О.Г.

 • експериментальні дослідження антимікробної активності субстанцій синтетичного та природнього походження;
 • обґрунтування принципів створення лікарських препаратів з урахуванням суміщення субстанцій синтетичного та природного походження;
 • удосконалення методів визначення мікробіологічної чистоти лікарських субстанцій і лікарських препаратів.

Дубініна Н.В.

 • експериментальні дослідження антимікробної активності субстанцій синтетичного та природнього походження;
 • дослідження механізмів формування антибіотикорезистентності та пошук способів її подолання;
 • обґрунтування принципів створення лікарських препаратів з урахуванням суміщення субстанцій синтетичного та природного походження;
 • епідеміологічні дослідження інфекційних захворювань;
 • аналіз сучасних можливостей епідеміологічного моніторинга в нагляді за вірусними та бактеріальними інфекціями;
 • удосконалення мікробіологічних методів дослідження.

Кошова О.Ю.

 • дослідження фармакологічної активності біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження та визначення можливих механізмів їх дії;
 • доклінічне токсикологічне дослідження лікарських засобів та активно-біологічних речовин;
 • дослідження імунотропних властивостей фармакологічних засобів та біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження;
 • визначення потенційної сенсибілізуючої активності фармакологічних засобів та біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження;
 • сучасні аспекти алергічних захворювань;
 • доклінічне дослідження протидіабетичних засобів;
 • дослідження ролі імунної системи в патогенезі соматичних захворювань.

Тіщенко І.Ю.

 • пошук сучасних способів та напрямів профілактики та лікування емерджентних інфекцій;
 • вивчення питань пртиінфекційного та протипухлинного імунітету;
 • дослідження ролі мікробіооти людини в патогенезі хронічних захворювань;
 • вивчення патогенезу метаболічного синдрому та його зв’язку з мікробіоценозом;
 • аналіз ролі мікроорганізмів у патогенезі аутоімунних захворювань;
 • еволюція та генетика мікроорганізмів;
 • дослідження механізмів формування антибіотикорезистентності та пошук способів її подолання;
 • аналіз сучасних можливостей епідеміологічного моніторинга в нагляді за вірусними та бактеріальними інфекціями.

Шаповалова О.В.

 • експериментальні дослідження антимікробної активності дезінфікуючих препаратів;
 • систематика та номенклатура мікроорганізмів. Нові види бактерій;
 • мікробна контамінація харчових продуктів та довкілля;
 • санітарно-мікробіологічні дослідження навколишнього середовища;
 • санітарно-мікробіологічні дослідження, що проводяться в закладах охорони здоров’я;
 • санітарно-мікробіологічний контроль виробництва харчових продуктів;
 • мікробіологічна безпека лікарських препаратів;
 • стійкість мікроорганізмів до антимікробних препаратів;
 • біобезпека лабораторних досліджень;
 • сучасні методи та технології лабораторних досліджень;
 • клінічна мікробіологія;
 • лабораторна діагностика в вірусології;
 • технології лабораторної діагностики грибкових інфекцій;
 • технології лабораторної діагностики туберкульозу та мікобактеріозів;
 • ветеринарна мікробіологія, вірусологія та епізоотологія;
 • технології лабораторної діагностики інфекційних хвороб тварин.
Print Friendly, PDF & Email