ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Шановні здобувачі вищої освіти!

Для відпрацювання пропущених занять та ліквідації академічної заборгованості Вам необхідно звернутися до кафедри через електрону пошту https://mail.google.com/mail/data/u/3/  та надати наступну інформацію: – фамілія та ім’я студента;
– курс, група;
– контактний номер телефону;
– назва дисципліни;
– дата та тема пропущеного заняття (за можливістю). Надалі Ви отримаєте повідомлення щодо організації зустрічі у ZOOM. Викладач з Вами складе план дій щодо відпрацювання.

Бажаємо Вам успіху у навчанні!

Dear Higher Education students!

To make up for missed classes and eliminate the academic backlog, you need to contact the department via email at https://mail.google.com/mail/data/u/3/  and provide the following information:
– Student’s last name and first name;
– Course, group;
– Contact phone number;
– Discipline name;
– Date and topic of the missed class (if possible).

You will receive further instructions regarding the organization of a ZOOM meeting. The instructor will help you plan your makeup session.

We wish you success in your studies!

 

 

Print Friendly, PDF & Email