ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Шановні здобувачі вищої освіти!

Ліквідації академічної заборгованості за поточний навчальний рік (2021/2022) з дисциплін кафедри мікробіології, вірусології та імунології  буде відбуватися з 15.08.2022 по 30.08.2022. Завдання  розміщені на сайті «Фармель» у відповідних дістанційних курсах.

2 курс https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2597

Ваш викладач: Дубініна Наталія Владиславівна, телефон  +380973728078)

Dear Higher Education students!

Liquidation of academic debt for the current academic year (2021/2022) at the disciplines of the Department of Microbiology, Virology and Immunology will be held from 15.08.2022 to 30.08.2022.

The tasks are posted on the Pharmel website in relevant distance learning courses:

2 course https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3470

3 course of Epidemiology of diseases https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3736

3 course of  Tropical infections  https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3735

Your teachers: Nataliia Filimonova, Phone: +380994983673

                          Iryna Tishchenko, Phone: +380506340279

 

 

Print Friendly, PDF & Email