Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «МІКРОБІОЛОГІЧНІ та ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ»

Вельмишановні колеги!

29 березня 2024 року на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету відбулася IV науково-практична міжнародна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині».

 Программа конференції           Сертифікати конференції            Збірник конф. 22.03.2024

У межах роботи конференції відбувся практичний тренінг:
“СУЧАСНІ ЛАБОРАТОРНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ”, який провела
 Джораєва Світлана Карьягдиївна, доктор медичних наук, старший дослідник, завідувачка лабораторно-експериментального відділу ДУ «Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна.

Тематика конференції включала актуальні питання фармацевтичної мікробіології, перспективи створення антимікробних препаратів та їх застосування в медичній практиці, вивчення антибіотикорезистентності мікроорганізмів та визначення шляхів її подолання, клінічна патофізіологія інфекційних захворювань, епідеміологія інфекційних хвороб в сучасних умовах, клінічна імунологія та алергологія, імунологічні,  вірусологічні, молекулярно-генетичні  дослідження в лабораторній діагностиці, сучасний погляд на корекцію імунопатологічних станів, перспективи створення імунобіологічних препаратів. Також у матеріалах науково-практичної конференції розглядались питання сучасної біотехнології, мікробіологічні аспекти фітопатології, фармакологічна корекція інфекційної патології, доклінічні дослідження, фармацевтична опіка при застосуванні препаратів антимікробного призначення, роль провізора (клінпровізора) в забезпеченні раціонального  використання лікарських засобів, оптимізація  технологічних процесів  створення  препаратів  для  хіміотерапії  та хіміопрофілактики інфекційних хвороб, генетика мікроорганізмів, питання викладання мікробіології, вірусології та імунології, санітарна мікробіологія, актуальні питання ветеринарної мікробіології, інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки антимікробних лікарських засобів, маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку хіміотерапевтичних препаратів.

Особливу зацікавленість викликали питання щодо визначення критеріїв скринінгу продуцентів бактеріоцинів P.aeruginosa, як перспективного напрямку створення антимікробних препаратів, методи дослідження біоплівок та їх стандартизація,  розробка практичних інструментів управління ризиками в лабораторіях при проведенні клінічних досліджень, особливості мікробіоценозу посттравматичної екземи, що виникла внаслідок бойових травм, з визначенням рівнів резистентності збудників до антибактеріальних препаратів.

У конференції взяли участь 235 науковців, викладачів та студентів з 30 установ та організацій м. Харкова (Національний фармацевтичний університет, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харківський національний медичний університет, Державна установа  “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету циклова комісія медико-біологічних дисциплін); м. Києва (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ПВНЗ «Київський медичний університет», Національний університет харчових технологій,); м. Івано-Франківська (Івано-Франківський національний медичний університет); м. Дніпро (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський державний медичний університет, ДЗ Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины); м. Вінниця (Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова); м. Житомир (Поліський національний університет, Україна);  м. Львова (Львівський національний університет імені Івана Франка); м. Суми (Сумський національний аграрний університет), м. Полтава (Українська медична стоматологічна академія); Чернівці (Буковинський державний медичний університет); м. Тернопіль (Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського); Słupsk, Poland (Regional Centre for Blood Donation and Blood Treatment named after John Paul II in Słupsk, Słupsk, Poland, Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk), м. Ташкент, Узбекістан (Ташкентський державний стоматологічний інститут), м. Бухара, Узбекистан (Бухарский державний медичний інститут ім. Абу Алі Ібн Сино), Ереван, Армения, (ЕГМУ), Tbilisi State Medical University, Medicine at Georgian National University SEU.

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у конференції. Сподіваємось на тривалу й плідну наукову співпрацю!

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої освіти, магістранти, аспіранти, докторанти, викладачі та науковці, фахівці медичного та фармацевтичного профілю.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Конференція передбачає: усні доповіді з використанням платформи відеоконференцій Zoom. Уніфікований локатор ресурсів, ідентифікатор та пароль будуть розміщені в програмі конференції.

Форма проведення заходу: дистанційна.

Напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання медичної та фармацевтичної мікробіології.
 2. Перспективи створення антимікробних препаратів та їх застосування в медичній практиці.
 3. Антибіотикорезистентность мікроорганізмів та шляхи її подолання.
 4. Клінічна патофізіологія інфекційних захворювань.
 5. Епідеміологія інфекційних хвороб в сучасних умовах.
 6. Клінічна імунологія та алергологія.
 7. Імунологічні, вірусологічні, молекулярно-генетичні дослідження в лабораторній діагностиці.
 8. Корекція імунопатологічних станів: сучасний погляд.
 9. Перспективи створення імунобіологічних препаратів.
 10. Сучасна біотехнологія.
 11. Мікробіологічні аспекти фітопатології.
 12. Фармакологічна корекція інфекційної патології, доклінічні дослідження.
 13. Фармацевтична опіка при застосуванні препаратів антимікробного призначення.
 14. Роль провізора (клінпровізора) в забезпеченні раціонального використання лікарських засобів.
 15. Оптимізація технологічних процесів створення препаратів для хіміотерапії та хіміопрофілактики інфекційних хвороб.
 16. Генетика мікроорганізмів.
 17. Питання викладання мікробіології, вірусології та імунології.
 18. Санітарна мікробіологія.
 19. Актуальні питання ветеринарної мікробіології.
 20. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки антимікробних лікарських засобів.
 21. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку хіміотерапевтичних препаратів.

Термін подання матеріалів: до 18 березня 2024 року (включно).

Після 30 березня 2024 року електронна версія збірки матеріалів, програма конференції та презентації доповідачів будуть доступні для завантаження.

Всі учасники конференції забезпечуються збірником тез, програмою та сертифікатом про участьу заході  (5 годин) в  електронному вигляді.

Реєстрація на конференцію тут

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА

 ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Усна доповідь із презентацією на платформі Zoom та публікація тез.
 2. Усна доповідь із презентацією на платформі Zoom без публікації.
 3. Публікація тез.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки (MS Office Word 2003: формат сторінки А4 з полями 2 см; шрифт       – Times                New              Roman, 14 кегль, 1,0 інтервал); без малюнків, графіків та списку джерел.

Оформлення тез:

назва                  ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру аркуша,

з нового рядка – прізвище, ініціали авторів (напівжирним, по центру), наступним рядком – повна                назва установи, місто, країна, e-mail (по центру).

Тези мають містити такі розділи: вступ (актуальність), матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Іванов І.І.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

ivanov@gmail.com

 

Текст тез-доповідей: Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

 

Всі тези публікуються в авторській редакції. Автор несе повну відповідальність за зміст наданих матеріалів.

Матеріали, оформлені відповідно до вимог, просимо надіслати до 18 березня 2024 року (включно) на електронну адресу: microbiology.conf.2021@gmail.com

Назва листа – На конференцію_ мікробіологія НФаУ від ПІБ (вказати прізвище першого автора тез).

Один файл має містити одні тези. Назва файлів має відповідати прізвищу першого автора (наприклад Іванов І.І.doc). Якщо надаються більше одних тез від одного автора, файли нумеруються арабськими цифрами (наприклад, Іванов І.І.1.doc).

Презентація оформлюється в редакторі Microsoft Power Point (назва файлу за прізвищем першого автора (наприклад, «Іванов_П», кирилицею).

Після одержання тез, (презентації доповідей) та реєстраційної картки на електронну пошту, у разі відповідності їх встановленим вимогам і тематиці конференції, та після прийняття до друку, авторам буде відправлено зворотний лист із підтвердженням. У разі його відсутності упродовж 5 діб після відправлення прохання зателефонувати контактним особам.

Контактні особи:   +38 (095) 347 7615 – Кошова Олена Юріївна.
e-mail microbiology.conf.2021@gmail.com

Тези здобувачів вищої освіти публікуються виключно в співавторстві з науковим керівником.

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, оформлені з порушенням вимог та такі, що не відповідають тематиці конференції.

 

Запрошуємо до участі в нашій конференції!

Print Friendly, PDF & Email