ДУБІНІНА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

ДУБІНІНА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Дубініна Наталія Владиславівна (1967 р.н.) – кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Закінчила Якутський державний університет у 1989 році за спеціальністю “Біологія: викладач біології, хімії”. З 1988 року по 1991 рік працювала у школах м. Якутськ та м. Харків. З 1991 року по 2004 рік працювала у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. З 2004 року − асистент, а з 2014 року по теперішній час доцент  кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін: «Мікробіологія з основами імунології» «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою»,  «Мікробіологія з основами епідеміології», «Клінічна мікробіологія»,  «Тропічні інфекції», «Мікробіологічна безпека лікарських засобів», «Основи діагностики інфекційних захворювань».

Науково-дослідна робота. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками».

Наукові інтереси: скринінг сполук природного та синтетичного походження та вивчення антимікробного потенціалу, медична мікробіологія, вірусологія, антибіотикорезистентність.

Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників, 1 патенту України.

ДУБІНІНА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА  ДУБІНІНА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА

Громадська діяльність. На кафедрі відповідальна за профорієнтаційну роботу. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Перелік основних наукових праць.

Статті.

 1. N. Dubinina, Tishchenko, N. Filimonova. Features of teaching the fundamental and optional subjects to foreign applicants for higher education at the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the National University of Pharmacy //.Вісник фармації. 2021. Вісник фармації  1 (101). – С.51-58. https://doi.org/10.24959/nphj.21.48
 2. Olena Koshova, Tanshin Sergi, Nataliia Filimonova, Tishchenko Irina, Nataliia Dubinina, Olena Shakun, Geyderikh Olga,. On Research of Pharmacological Activity of “Bioil”, Polyunsaturated Fatty Acids Concentrate. Global Journal of Medical Research, [S.l.], feb. 2022. ISSN 2249-4618. Available at: <https://medicalresearchjournal.org/index.php/GJMR/article/view/2650>. Date accessed: 22 sep. 2022. DOI i: https://doi.org/10.34257/GJMRBVOL22IS1PG9
 3. Koshova O, Dubinina N, Tishchenko I et al. Research of the Parameters of Acute Toxicity of the Veterinary Drug “Bovistem”. Ann Adv Biomed Sci 2022, 5(1): 000181.
 4. Svetlana V. Kalinichenko. Study of anti-virus actions of metabolites of lactobacteria / Svetlana V. Kalinichenko, Kristina V. Melentyevа, Hans Manee, Natalia V. Dubinina and ect. // Wiadomości Lekarskie. – V. LXXIII. – ISSUE 7. –  2020. – P.1484-1488.
 5. Мусаева Д.М. Антиоксидантная коррекция фармакометаболизирующей функции печени при экспериментальном токсическом гепатите / Д.М. Мусаева, Б.Ш. Самадов , Н.В. Дубинина и др. // Вестник науки и образования. – 2020. – No 14 (92). Часть 1. – С. 63-70.
 6. Samadov B.Sh. Pharmacological properties and chemical composition “Momordica charantia L” / B.Sh. Samadov, F.S. Jalilova,  N.V. Dubinina and ect. // «Tibbiyotda Yangi Kun». –  2 (30/2). –  2020. – Р. 234-237.
 7. Бондаренко С.Є., Леонтьєва Ф.С., Висоцький О.В., Морозенко Д.В., Глєбова К.В., Гейдеріх О.Г., Дубініна Н.В., Котик А.В. Біохімічні маркери сироватки крові у хворих на різних стадіях остеоартрозу кульшового і колінного суглобів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. № 5(3). 173–178.

Підручники.

 1. Мікробіологія: Підр. для студ. / Н. І. Філімонова та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Н.І. Філімонової : Нац. фармацевт. ун-т. – 2-е вид.– Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2019.
 2. Микробиология: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Н.И. Филимонова и др.; под общ. ред. д-ра мед. наук, проф. Н.И. Филимоновой ; Нац. фармацевт. ун-т. – 2-е изд. – Харьков : НФаУ: Золотые страницы, 2019.
 3. Мікробіологічна безпека лікарських препаратів та парфумерно-косметичних засобів для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація. Промислова фармація», «ТПКЗ». Філімонова Н.І., Сілаєва Л.Ф., Дубініна Н.В. – Харків, 2020. – 120 с.
 4. Робочий зошит з Мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, Л. Ф. Сілаєва, Р. В. Доценко, І. Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, А. О. Буравель – Харків : НФаУ ,2019. –277 с.
Print Friendly, PDF & Email