Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство НФаУ:

“Перші кроки у науці”

Студентське наукове товариство кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Студентське наукове товариствоОльга ШАПОВАЛОВА

Голова СНТ кафедри, к. біол. наук, ст.н.с., доцент закладу вищої освіти,

(Тел.: +38 (057) 706-30-67)

Е-mail: microbiology@nuph.edu.ua

 

 

Студентське наукове товариствоАліна МЕТЕЛЬСЬКА

Староста гуртка, студентка 4 курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування ;

e-mail: alina.metelska@gmail.com 

 

Студентське наукове товариство Гурток студентського наукового товариства (СНТ) об’єднує здобувачів вищої освіти, які прагнуть розширити свої знання з медичної, фармацевтичної та ветеринарної мікробіології за межі навчальної програми. Це небайдужа молодь, яка знаходить час, щоб зануритись у науковий світ, а потім зробити цікаву доповідь про найсучасніші досягнення у науці та їх поєднання з практикою.

 

Студентське наукове товариство

Гурток нашої кафедри був заснований в 1932 р. і має цікаву і змістовну історію. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти виконують науково-дослідні роботи у стінах НФаУ або на базі наукових установ та медичних лабораторій Харкова, інших міст України та за кордоном. У 2022-2023 навчальному році кількість членів гуртка СНТ кафедри складала 54 здобувача, з них іноземних здобувачів  – 5, гуртківці приймали участь у роботі науково-практичних конференцій та опублікували 36 наукових робіт.

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Основні напрямки наукових досліджень:

 • мікробіологічне і біотехнологічне обґрунтування створення новихантимікробних та імунобіологічних комплексних препаратів;
 • удосконалення пробіотикотерапії;
 • створення імунодіагностикумів;
 • створення препаратів для лікування інфекційних уражень шкіри;
 • вивченням біохімічних процесів бактеріальних клітин;
 • мікробіологічний контроль косметичних засобів, консервантів;
 • мікробіологічне обґрунтування складу продуктів бджільництв

План роботи гуртка СНТ кафедри мікробіології, вірусології та  імунології НФаУ на 2023-2024 н.р.

Заходи Термін виконання Відповідальний
1. Збори гуртка. Звіт про роботу за 2021-2022 навчальний рік. Обговорення тем наукових досліджень. Затвердження плану роботи гуртка Жовтень 2023 Відповід. за роботу СНТ

доц. Шаповалова О.В.

2. Вибір тем індивідуальних досліджень. Складання індивідуальних планів роботи членів гуртка.

3. Підготовка до участі у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»

Листопад 2023 Члени гуртка, наукові керівники
4. Збори гуртка, присвячені ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» 7-8 грудня 2023 Члени гуртка, наукові керівники
5. Розгляд звітів членів гуртка щодо виконання планів роботи за 1 семестр Січень 2024 Члени гуртка, наукові керівники
6. Заслуховування матеріалів, підготованих до конференції молодих учених та студентів Лютий 2024 Зав. кафедри, наукові керівники,

члени гуртка

7. Оформлення тез доповідей та ілюстративного матеріалу до наукової конференції Березень 2023 Члени гуртка, наукові керівники
8. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» квітень 2023 Члени гуртка, наукові керівники
9. Складання звіту, обговорення підсумків роботи гуртка за поточний рік Травень 2024 Члени гуртка, наукові керівники, відповід. за роботу СНТ
10. Виконання наукових досліджень, обробка результатів, підготовка публікацій Протягом року Члени гуртка, наукові керівники

Перспективи розвитку СНТ кафедри

 • Розширення тематики наукових досліджень,
 • Взаємодія з провідними діагностичними лабораторіями;
 • Співпраця з науковцями НФаУ, ХНМУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, інших профільних закладів освіти міста та держави;
 • Спільні проекти з провідними науково-дослідними установами України;
 • Виконання проектів сумісно з закордоними науковими та учбовими установами
 • Організація участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • Співпраця з СНТ профільних закладів освіти

Соціальні ініціативи/проєкти  СНТ кафедри: 

Участь гуртківців та викладачів у благодійному проектіСвіт у дитячих долоньках

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

Print Friendly, PDF & Email