Студентське наукове товариство

“Студентське наукове товариство НФаУ: перші кроки у науці”

Студентське наукове товариствоВідповідальний за СНТ кафедри – доц. Ольга ШАПОВАЛОВА (Тел.: +38 (057) 706-30-67)

Е-mail: microbiology@nuph.edu.ua

Датою народження СНТ на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології можна вважати 1932 рік, коли кафедрою завідував видатний вчений у галузі мікробіології та імунології академік М.М. Соловйов. Саме у ті роки студенти наукового товариства  під керівництвом науковців кафедри бралі участь у розробці високоефективних дезінфектантів, антисептиків, антибіотичних препаратів.   

Студентське наукове товариство Плідна співпраця студентів та науковців кафедри продовжується й сьогодні. Окрім дослідження дезінфектантів та антисептиків напрямки наукових досліджень суттєво розширилися вивченням імунологічних препаратів з рослинної та тваринної сировини, антимікробної активності різноманітних антимікробних засобів. 

Слід зазначити, що тематика СНТ кафедри характеризується практичною значимістю  – результати роботи впроваджуються у роботу аптечних закладів. Наприклад, робота студентки Н. Росколупи (керівник О.М. Дика): «Антимікробна активність сульфаніламідних похідних акридину» (1975 р.).

 

 

На сьогодні членами СНТ каф. мікробіології, вірусології та імунології є 51 студент. У 2019-2021  рр членами СНТ публіковано  35 наукових праць. 

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

 

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • мікробіологічне і біотехнологічне обґрунтування створення новихантимікробних та імунобіологічних комплексних препаратів;
 • удосконалення пробіотикотерапії;
 • створення імунодіагностикумів;
 • створення препаратів для лікування інфекційних уражень шкіри;
 • вивченням біохімічних процесів бактеріальних клітин;
 • мікробіологічний контроль косметичних засобів, консервантів;
 • мікробіологічне обґрунтування складу продуктів бджільництв

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство Студентське наукове товариство Студентське наукове товариство

 

План роботи СНТ кафедри на 2020/2021 н.р.

 1. Збори гуртка. Вибори старости. Обговорення тем наукових досліджень.
 2. Затвердження плану роботи гуртка
 3. Вибір тем індивідуальних досліджень. Складання індивідуальних планів роботи членів гуртка
 4. Складання оглядів літератури за темами наукових робіт
 5. Розгляд звітів членів гуртка щодо виконання планів роботи за 1 семестр
 6. Заслуховування матеріалів, підготованих до конференції молодих учених та студентів
 7. Оформлення тез доповідей та ілюстративного матеріалу до наукової конференції
 8. Участь у роботі науково-практичної конференції молодих учених та студентів НФаУ
 9. Складання звіту, обговорення підсумків роботи гуртка за поточний рік
 10. Виконання наукових досліджень, обробка результатів, підготовка публікацій

Перспективи розвитку СНТ кафедри

 • Розширення тематики наукових досліджень,
 • Взаємодія з провідними діагностичними лабораторіями;
 • Співпраця з науковцями НФаУ, ХНМУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, інших профільних закладів освіти міста та держави;
 • Спільні проекти з провідними науково-дослідними установами України;
 • Виконання проектів сумісно з закордоними науковими та учбовими установами
 • Організація участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • Співпраця з СНТ профільних закладів освіти

Соціальні ініціативи/проєкти  СНТ кафедри: 

Участь гуртківців та викладачів у благодійному проектіСвіт у дитячих долоньках

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

Студентське наукове товариствоСтудентське наукове товариствоСтудентське наукове товариство

Print Friendly, PDF & Email