ФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

ФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Філімонова Наталія Ігорівна (1967 р.н.) – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

Закінчила медичний університет у 1990 році за спеціальністю лікар-педіатр. З 1994 року  працювала в університеті на кафедрах нормальної фізіології та анатомії (1994-1996), патології (1996 – 2005 рр), мікробіології, вірусології та імунології (з 2005 р. по цей час). З 2008 року по теперішній час – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

У 2022 році закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: філолог, перекладач з англійської мови.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Мікробіологія з основами імунології», «Епідеміологія», «Епеідеміологія хвороб», «Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень», «Тропічні хвороби».

Науково-дослідна робота. У 2003 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Ю.Л. Волянський).

Наукові інтереси: медична мікробіологія, вірусологія, антибіотикорезистентність, вивчення мікробної контамінації різних лікарських форм і фармацевтичних препаратів.

Є автором понад 250 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 5 підручників, 7 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 14 патентів України.

ФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНАФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

ФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНАФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

 

 

Нагороджена почесною грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості, дипломом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України».

Громадська діяльність. Голова Комітету «Мікробіологія» фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «Фармація» при МОЗ України, Член Товариства мікробіологів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». Член Вченої ради НФаУ, член об’єднаної ради факультетів НФаУ, член Центральної методичної ради НФаУ, член методичної профільної комісії з біомедичних дисциплін НФаУ, член апробаційної ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія». Член редакційних колегій журналів «Аннали Мечниковського інституту», «Український біофармацевтичний журнал» та «Вісник фармації».

Перелік основних наукових праць.

Статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 1. Моделювання хронічного простатиту. Абактерійний простатит в аспекті відтворення експериментальної гіпофертильності (огляд літератури) / Коренєва Є.М., Філімонова Н.І., Бречка Н.М., Чистякова Е.Є. Смоленко Н.П, Белкіна І.О.,Карпенко Н.О.// Проблеми ендокринної патології (Problems of endocrine pathology)/-№1(67)’2019 -104-116c.
 2. Use of polyethyleneoxide and hydroxyethylstarch as blood plasma substitutes in the cryopreservation of testis interstitium cells in mice / O. V. Pakhomov, E. R. Grabovetskaya, N. I. Filimonova, N. V. Dubinina, O. G. Geyderikh // Reproductive Endocrinology – No 55 (2020).- 67-71 р.

Підручники.

 1. Medical microbiology and immunology: підручник/ Тимків М.З, Корнійчук О.П., Павлій С.Й., Філімонова Н.І.. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 416 с.
 2. Мікробіологія Підручник для студентів вищ.навч. закл. / Філімонова Н.І.,Сілаєва Л.Ф.,Дика О.М.,Гейдеріх О.Г., та інш.; , під заг. ред. Н.І.Філімонової.– 2-ге вид.. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. – 676 с.
 3. Микробиология: Учебник для студентов вісших учеб. заведений / Филимонова Н.И.,Сиілаєва Л.Ф.,Дикая Е.М.,Гейдерих О.Г., и др.; под общей ред. Н.И.Филимоновой. – 2-е изд. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2019. – 720 с.

Навчальні посібники

 1. Клінічна імунологія та алергологія: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Філімонова Н.І., Морозенко Д.В., Глєбова К.В., А.О. Землянський. – Харків, Видавництво НФаУ, 2020. – 146 с.
 2. Мікробіологічна безпека лікарських препаратів та парфумерно-косметичних засобів для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація. Промислова фармація», «ТПКЗ». Філімонова Н.І., Сілаєва Л.Ф., Дубініна Н.В – Харків, 2020. – 120 с.
 3. Робочий зошит з мікробіології для підготовки до ліцензійного іспиту КРОК-1. Н.І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, Л. Ф. та ін. –Харків : НФаУ, 2019. –277с.
 4. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології частина 1 Загальна мікробіологія /Н.І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва та ін. –Харків: НФаУ, 2019. –97 с.
 5. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна мікробіологія/ Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва та ін. –Харків : НФаУ, 2019. –126.
 6. Робочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии. Часть 1. Общая микробиология /Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, и др..–Харьков: НФаУ, 2019. –96 с.
 7. Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии. Часть 2. Специальная микробиология /Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, и др.–Харьков: НФаУ, 2019. –105с.
 8. Аудіоконсультації з підготовки до ліцензійного іспиту КРОК 1

 

Print Friendly, PDF & Email