ШАКУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ШАКУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНАШакун Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Закінчила Харківський національний університет ім. В. М. Каразіна у 2001 році за спеціальністю біолог, викладач біології та хімії. З 2002 року по 2009 рік працювала старшим лаборантом та за сумісництвом асистентом кафедри мікробіології НФаУ. З вересня 2009 року по серпень 2020 року – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ. З вересня 2020 року – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

У 2019 році закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: філолог, перекладач з англійської мови.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій: «Мікробіологія з основами імунології», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Мікробіологія з основами імунології», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Основи діагностики інфекційних захворювань», «Microbiology with immunology fundamentals», «Fundamentals of Diagnostics of infectious Diseases».

Науково-дослідна робота. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії».

Наукові інтереси: антибіотикорезистентність мікроорганізмів, розробка та створення антимікробних та імунобіологічних препаратів, мікробіологічний контроль якості косметичних засобів, зоонозні та крапельні інфекції.

Є автором 83 наукових праць, з них: 51 теза, 3 патента, 14  статей ( из них 1 скопус), 2  підручника, 1  методичні рекомендації, 12  навчально-методичних посібників

ШАКУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНАШАКУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Громадська діяльність.  На кафедрі виконує обов’язки методиста (2017-2020 рр.). Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, що є повноправним членом Федерації Європейських мікробіологічних товариств (FEMS) з 2009 р. Член приймальної комісії НФаУ медико-біологічного профілю по прийому студентів на англійській мові навчання.

Наукові інтереси: антибіотикорезистентність мікроорганізмів, розробка та створення антимікробних та імунобіологічних препаратів, мікробіологічний контроль якості косметичних засобів, зоонозні та крапельні інфекції. Є автором 45 наукових праць, з них – 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації та 3 патенти України.

Перелік основних наукових праць:

Статті.

 1. Morozenko D.V., Maruschak O.P., Gliebova K.V., Shakun O.A., Skochelias O.M. Clinical and Biochemical Markers in the Diagnosis of Bacterial Arthritis of Knee Joints and Periprosthetic Infection of Hip Joints. Georgian Medical News. № 3(288). 24–31. (Scopus).
 2. Аналіз бактеріологічних та епідеміологічних складових розповсюдження менінгококової інфекції в Харківській області за 2014-2015 роки / Антушева Т.І., Шакун О. А., Деримедвідь Л. В., Даніліна С. С. //«Рациональная фармакотерапия» 2016. №4 (41). – С.27-30
 3. Antimicrobial and Antioxidant Activity of Anthocyanin Complexes of Some Berries’ Species of Ukraine / Filimonova N.I., Gliebova K.V., Shakun O.A., Tishchenko I.Y., Bosenko O.L., Domarev A.P., Krichkovskaya L.V., Gorbach T.V. // Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport.  – 2018. – № 3(6). – P. 304 – 309.

Підручники.

 1. Микробиология : учеб. для студентов высших учебных заведений / Н. И. Филимонова, Л. Ф. Силаева, Е. М. Дикая, О. Г. Гейдерих, Н. Е. Шевелева, Е. В. Глебова, Н. В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун, А. А. Буравель; под общ. ред. Н. И. Филимоновой. – 2-е изд. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2019. – 720 с.
 2. Мікробіологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н. І. Філімонова, Л. Ф. Сілаєва, О. М. Дика, О. Г. Гейдеріх, Н. Ю. Шевельова, К. В. Глєбова, Н. В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О А. Шакун, Г. О. Буравель; під заг. ред. Н. І. Філімонової. – 2-е вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. – 676 с.

Навчальні посібники

 1. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології/ Н. І. Філімонова, О.Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва, Н. В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О. А. Шакун – Харків: НФаУ, 2019.- 97 с.
 2. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології/ Н. І. Філімонова, О.Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва, Н. В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О. А. Шакун – Харків: НФаУ, 2019.- 126 с.
 3. Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии/ Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, Н. В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун – Харьков: НФаУ, 2019.- 96 с.
 4. Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии/Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, Н. В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун – Харьков: НФаУ, 2019.- 105 с.
 5. Робочий зошит з мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок 1»/ Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н. В. Дубініна, Л. Ф. Сілаєва, Р. В. Доценко, І. Ю. Тіщенко, О. А. Шакун, А. О. Буравель – Харків: НФаУ, 2019.- 276 с.

 Патенти

 1. Фармацевтична композиція у формі мазі для лікування ранового процесу у другій та третіх фазах / Ю. М. Кобець, В. І. Чуєшов, Л.М. Малоштан, Хіжазі Хасан, Н. І. Філімонова, О. А. Шакун. – № а 2007 11363; заявл. 15.10.2007.
 2. Спосіб консервації косметичних засобів /  І. Л. Дикий, В. І. Чуєшов, Н.І. Філімонова, О. А. Шакун, Ю. М. Кобець. – Патент на корисну модель № 34707 від 26.08. 2008р.
 3. Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування стоматологічних захворювань / С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, В . А. Рибак, О. А. Шакун. – № u 2008 13250 заявл. 17.11.2008.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email