Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА – доктор медичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, завідувачка кафедри

Науково-дослідна робота:  у 2003 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Ю.Л. Волянський).

Наукови інтереси: медична мікробіологія, вірусологія, антибіотикорезистентність, вивчення мікробної контамінації різних лікарських форм і фармацевтичних препаратів.

Є автором більше 210 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 4 підручників, 7 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 13 патентів України. Нагороджена почесною грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості. Член Товариства мікробіологів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». Член редакційних колегій журналу «Аннали Мечниковського інституту» та Українського біофармацевтичного журналу.

Науково-педагогічний складНауково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складНауково-педагогічний склад

 

 

Науково-педагогічний складГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА – кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри

Науково-дослідна робота:  у 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички».

Наукови інтереси: скринінг сполук природного та синтетичного походження на визначення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота сировини та готових лікарських форм.

Є автором 98 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій та 2 патентів України.

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний склад

ШАКУН ОЛЕНА  АНАТОЛІЇВНА – кандидат медичних наук, доцент, методист кафедри

Науково-дослідна робота: у 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії».

Наукові інтереси: антибіотикорезистентність мікроорганізмів, розробка та створення антимікробних та імунобіологічних препаратів, мікробіологічний контроль якості косметичних засобів, зоонозні та крапельні інфекції.

Є автором 45 наукових праць, з них – 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації та 3 патенти України.

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад 

 

Науково-педагогічний складСІЛАЄВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА – кандидат біологічних наук, доцент

Науково-дослідна робота:  у 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ектерицид як біологічно активний розчинник кислотостійких антибіотиків».

Наукови інтереси: антимікробна активність сполук рослинного та синтетичного походження, оцінка мікробіологічної безпеки лікарських та парфумерно-косметичних засобів.

Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 8 навчальних посібників, 6 патентів та 15 методичних рекомендацій. Нагороджена 3-ма почесними грамотами. Член профкому НФаУ.

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний складДУБІНІНА  НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА – кандидат медичних наук, доцент

Науково-дослідна робота:  у 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками».

Наукови інтереси: скринінг сполук природного та синтетичного походження на вивчення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота лікарських форм.

Є автором більше 90 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 2 підручників, 11 навчальних посібників, 1 патенту України.

Науково-педагогічний склад  Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний складТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – кандидат біологічних наук, доцент

Науково-дослідна робота:  у 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук та фармакологічне вивчення біологічно активних речовин, які проявляють анаболічну активність».

Наукови інтереси: патогенез запалення, механізми порушення тканинного росту, механізми формування антибіотикорезистентності, патогенез метаболічного синдрому та його зв’язок з мікробіоценозом.

Є автором 137 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 7 підручників, 6 навчальних посібників, 11 методичних рекомендацій.

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний складШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент 

Науково-дослідна робота:  у 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічна оцінка профілактичних препаратів проти лейкозу великої рогатої худоби».

Наукові інтереси: медична та ветеринарна бактеріологія, вірусологія, імунологія.

Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 4 методичних рекомендацій та 9 патентів України. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

 Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний складКОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА (09.02.1967) кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Науково-дослідна робота: у січні 2011 року захистила кандидатську роботу на тему «Експериментальне обґрунтування клінічного застосування антидіабетичного рослинного збору «Фітоглюнор» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

Наукові інтереси: дослідження фармакологічної активності біологічно-активних речовин рослинного та синтетичного походження, визначення можливих механізмів їх дії, доклінічне токсикологічне дослідження лікарських засобів та активно-біологічних речовин, імунологія і алергологія, діабетологія, геронтологія.

Є автором та співавтором понад 160 наукових робіт (58 статей, з них 4 у SCOPUS, 1 у WEB OF SCIENCE, 88 тез доповідей, 12 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листа, 1 методичні рекомендації).

Науково-педагогічний склад   Науково-педагогічний склад

 

 

Print Friendly, PDF & Email