Scientific and pedagogical staff

Scientific and pedagogical staffФілімонова Наталія Ігорівна

доктор медичних наук, професор,

заслужений професор НФаУ,

завідувач кафедри

У 2003 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Ю.Л. Волянський). Є автором більше 210 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 4 підручників, 7 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 13 патентів України. Нагороджена почесною грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості. Член Товариства мікробіологів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». Член редакційних колегій журналу «Аннали Мечниковського інституту» та Українського біофармацевтичного журналу.

Сфера наукових інтересів: медична мікробіологія, вірусологія, антибіотикорезистентність, вивчення мікробної контамінації різних лікарських форм і фармацевтичних препаратів.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Web of Science ResearcherID

 

Scientific and pedagogical staffГейдеріх Ольга Григорівна

кандидат медичних наук, доцент,

завуч кафедри

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички». Є автором 98 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій та 2 патентів України.

Сфера наукових інтересів: скринінг сполук природного та синтетичного походження на визначення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота сировини та готових лікарських форм

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5244-6632

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s-8GDLYAAAAJ

 

 

Scientific and pedagogical staffСілаєва Людмила Федорівна

кандидат біологічних наук, доцент

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ектерицид як біологічно активний розчинник кислотостійких антибіотиків». Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 8 навчальних посібників, 6 патентів та 15 методичних рекомендацій. Нагороджена 3-ма почесними грамотами. Член профкому НФаУ.

Сфера наукових інтересів: антимікробна активність сполук рослинного та синтетичного походження, оцінка мікробіологічної безпеки лікарських та парфумерно-косметичних засобів.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0144-6840

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LDxkil8AAAAJ

 

Scientific and pedagogical staffДубініна Наталія Владиславівна

кандидат медичних наук, доцент

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками». Є автором більше 90 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 2 підручників, 11 навчальних посібників, 1 патенту України.

Сфера наукових інтересів: скринінг сполук природного та синтетичного походження на вивчення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота лікарських форм.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0022-6830

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0Mo_6ZsAAAAJ

 

 

Scientific and pedagogical staffТіщенко Ірина Юріївна

кандидат біологічних наук, доцент

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук та фармакологічне вивчення біологічно активних речовин, які проявляють анаболічну активність». Є автором 137 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 7 підручників, 6 навчальних посібників, 11 методичних рекомендацій.

Сфера наукових інтересів: патогенез запалення, механізми порушення тканинного росту, механізми формування антибіотикорезистентності, патогенез метаболічного синдрому та його зв’язок з мікробіоценозом.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6206-3259

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z7VZWREAAAAJ

 

Scientific and pedagogical staffШаповалова Ольга Вікторівна

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник,

доцент кафедри

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічна оцінка профілактичних препаратів проти лейкозу великої рогатої худоби». Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 4 методичних рекомендацій та 9 патентів України. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Наукові інтереси: медична та ветеринарна бактеріологія, вірусологія, імунологія.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8066-1516

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=EcsfQJoAAAAJ

 

Scientific and pedagogical staffШакун Олена Анатоліївна

кандидат медичних наук,

доцент кафедри

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії». Є автором 45 наукових праць, з них – 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації та 3 патенти України.

Наукові інтереси: антибіотикорезистентність мікроорганізмів, розробка та створення антимікробних та імунобіологічних препаратів, мікробіологічний контроль якості косметичних засобів, зоонозні та крапельні інфекції.

ORCID https:// orcid.org/0000-0002-1412-1677

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=n7G9MMUAAAAJ

 

Scientific and pedagogical staffБуравель Ганна Олександрівна

кандидат медичних наук,

асистент кафедри

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика ефективності бактеріоскопічних досліджень біологічного матеріалу з метою діагностики і контролю якості лікування туберкульозу». Має 53 наукові праці. Нагороджена подяками НФАУ за підготовку роботи до участі в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (2015 р.) та за участь і допомогу в організації заходу «ІІІ україно-польські наукові пікніки» (2015 р.). Член товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Сфера наукових інтересів: вплив фізичних чинників на біологічні властивості мікроорганізмів та біоплівки, вдосконалення викладацької майстерності

 

прпоп

 

 

Print Friendly, PDF & Email