СІЛАЄВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА

СІЛАЄВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА

Сілаєва Людмила Федорівна (  1952  р.н.) –  кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Закінчила Донецький Державний університет, біологічний факультет у 1976 році за спеціальністю фізіологія, викладач біології та хімії. Після закінчення працювала у Никитському ботанічному саду (м. Ялта), Казахському науково-дослідному інституті нафти (м. Шевченко) (1976-1982). З 1982 року  по теперішній час працює в НФаУ.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін  «Мікробіологія з основами імунології»,  «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою»,  «Мікробіологічна безпека лікарських засобів», « Тропічні інфекції».

Науково-дослідна робота. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ектерицид як біологічно активний розчинник кислотостійких антибіотиків» (м. Москва, медична академія ім. М.Сеченова)

Наукові інтереси: антимікробна активність субстанцій рослинного та синтетичного походження, обґрунтування складу лікарських препаратів антимікробної дії, оцінка мікробіологічної безпеки лікарських та парфумерно-косметичних засобів, оцінка мікробіологічної безпеки об’єктів довкілля.

Є автором більше 180 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 90 статей, 6 патентів , 2 підручників, 3 навчальних посібників, 2 керівництв, та 23 методичних рекомендацій.

СІЛАЄВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА СІЛАЄВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА

Громадська діяльність. На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри. Куратор академічної групи, бере участь у щорічних пікніках науки, конкурсах поезії. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2020р.) , 3-ма почесними грамотами, переможець конкурсів поезії  серед працівників охорони  здоров’я Харківського регіону 2017-2020.

Перелік основних наукових праць.

Статті:

  1. Stification of composition of the cream with sapropel extract/ стаття International Journal of Green Pharmacy. – Jan-Mar 2019. – Is.  13 (1). – p. 42-47. Index Copernicus.      5/2. O. Strus, N. Polovko, Silaeva L.P.
  2. Study of the antimicrobial activity of phytoointment for treatment of mechanical damages of dairy tissue / Аннали мечніковського інституту, 2019. – №4 . – с. 51-61
  3. Silaeva L.P. Zuikina S. S., Vyshnevska L. Хвороби інфекційні Велика українська енциклопедія. URL: https: //vue.gov.ua/ 30.05.2020).
  4. Сілаєва Л.Ф. Профілактика в медициніВелика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/ 30.05.2020).
  5. Сілаєва Л.Ф. Грип. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/ 30.05.2020).
  6. Автор статей для оновленої Фармацевтичної Енциклопедії (5 статей, 2020)

Підручники:

  1. Мікробіологія Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. – 676 с. Н.І. Філімоно-ва, Л.Ф.Сілаєва О.М. Дика та ін.
  2. Микробиология Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2019. – 720 с. 720. Н.И. Филимонова, Л.Ф.Силаева, Е.М.Дикая Е.М. та ін.

Посібники:

  1. Філімонова  Н.В., Сілаева Л.Ф., Дубініна Н.В. Мікробіологічна  безпека лікарських препаратів та парфумерно-косметичних засобів Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2020. – 120 с.
  2. Н.І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх,Сілаєва Л.Ф. та ін. Мікробіологія, вірусологія та імунологія КРОК-1 Робочий зошит. Харків: НФаУ, 2019. –97 с.
Print Friendly, PDF & Email