Педагогічний склад

Філімонова Наталія Ігорівна

доктор медичних наук, професор,

заслужений професор НФаУ,

завідувач кафедри

У 2003 році захистила докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Ю.Л. Волянський). Є автором більше 210 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 4 підручників, 7 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 13 патентів України. Нагороджена почесною грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості. Член Товариства мікробіологів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». Член редакційних колегій журналу «Аннали Мечниковського інституту» та Українського біофармацевтичного журналу.

Сфера наукових інтересів: медична мікробіологія, вірусологія, антибіотикорезистентність, вивчення мікробної контамінації різних лікарських форм і фармацевтичних препаратів.

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6604035538

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-7447-6579

Google Scholar    https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2lig-NEAAAAJ

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/2939335/nataliia-filimonova/metrics/

 

Гейдеріх Ольга Григорівна

кандидат медичних наук, доцент,

завуч кафедри

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички». Є автором 98 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій та 2 патентів України.

Сфера наукових інтересів: скринінг сполук природного та синтетичного походження на визначення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота сировини та готових лікарських форм

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5244-6632

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s-8GDLYAAAAJ

 

Морозенко Дмитро Володимирович

доктор ветеринарних наук,

доцент кафедри

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетична роль порушень метаболізму сполучної тканини, інформативність його показників для діагностики та оцінки ефективності лікування собак і котів за внутрішніх хвороб» (науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН В.І. Левченко). Є автором 132 наукових праць, в тому числі 1 підручника, 2 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій та 3 патентів України. У 2015 році нагороджений дипломом стипендіата Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки ім. І.І. Мечникова з медицини і біології «За значні досягнення в галузі науки». Член Європейської асоціації порівняльної гастроентерології (ESCG). Член редакційних колегій Українського журналу медицини, біології та спорту, науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування», наукового журналу «Молодий вчений». Член спеціалізованих вчених рад у Національному університеті біоресурсів та природокористування України та Білоцерківському національному аграрному університеті.

Сфера наукових інтересів: лабораторна діагностика хвороб людини і тварин, клінічна біохімія, біохімія сполучної тканини в нормі і при патології, клінічна імунологія, інфекційні хвороби

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208075991

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6505-5326

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=ZtN6klgAAAAJ&hl=ru

Web of Science ResearcherID F-9046-2018

 

Дика Олена Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент

У 1980 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Альдоцид. Антимікробні властивості в експерименті». Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 2 підручників, 3 навчальних посібників, 4 авторських свідоцтв і 6 методичних рекомендацій. Нагороджена почесною грамотою НФаУ.

Сфера наукових інтересів: медична мікробіологія.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4913-4248

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WOCYAnsAAAAJ

 

 

 

Сілаєва Людмила Федорівна

кандидат біологічних наук, доцент

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ектерицид як біологічно активний розчинник кислотостійких антибіотиків». Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 8 навчальних посібників, 6 патентів та 15 методичних рекомендацій. Нагороджена 3-ма почесними грамотами. Член профкому НФаУ.

Сфера наукових інтересів: антимікробна активність сполук рослинного та синтетичного походження, оцінка мікробіологічної безпеки лікарських та парфумерно-косметичних засобів.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0144-6840

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LDxkil8AAAAJ

 

Дубініна Наталія Владиславівна

кандидат медичних наук, доцент

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками». Є автором більше 90 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 2 підручників, 11 навчальних посібників, 1 патенту України.

Сфера наукових інтересів: скринінг сполук природного та синтетичного походження на вивчення антимікробного потенціалу, мікробіологічна чистота лікарських форм.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0022-6830

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0Mo_6ZsAAAAJ

 

 

Глєбова Катерина Валеріївна

кандидат ветеринарних наук,

старший науковий співробітник,

доцент кафедри

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка засобу діагностики мікоплазмозів тварин на основі індикації та культивування збудника». Є автором більше 80 наукових праць, в тому числі 1 довідника, 7 методичних рекомендацій та 20 патентів України. У 2018 році нагороджена листом подяки НФаУ «За значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців».

Наукові інтереси: ветеринарна мікробіологія, антибіотикорезистентність.

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57053557900

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2503-033X

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yNQ1jtoAAAAJ

Web of Science ResearcherID P-6608-2019

 

Тіщенко Ірина Юріївна

кандидат біологічних наук, доцент

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук та фармакологічне вивчення біологічно активних речовин, які проявляють анаболічну активність». Є автором 137 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 7 підручників, 6 навчальних посібників, 11 методичних рекомендацій.

Сфера наукових інтересів: патогенез запалення, механізми порушення тканинного росту, механізми формування антибіотикорезистентності, патогенез метаболічного синдрому та його зв’язок з мікробіоценозом.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6206-3259

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z7VZWREAAAAJ

 

Трух Валентина Степанівна

кандидат біологічних наук, доцент

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан імунологічної реактивності у хворих пиловим бронхітом працівників машинобудування». Є автором більше 70 наукових праць, в тому числі 1 навчального посібника, 7 методичних рекомендацій, 3 інформаційних листів та 2 патентів. Нагороджена почесними грамотами Національного фармацевтичного університету (2005), Міністерства освіти і науки України (2007), Харківської облдержадміністрації (2009). Є членом спільноти імунологів в м. Харкові, учасник І Всесоюзного з’їзду імунологів (1980 рік, Дагомис).

Сфера наукових інтересів: оцінка імунного стану в нормі та при патології, вивчення імуномодулюючої дії протимікробних препаратів в клінічній практиці, актуальні питання лабораторної медицини в клінічній імунології та алергології.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2956-6601

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mldnIZQAAAAJ

 

 

Шаповалова Ольга Вікторівна

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник,

доцент кафедри

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічна оцінка профілактичних препаратів проти лейкозу великої рогатої худоби». Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 4 методичних рекомендацій та 9 патентів України. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Наукові інтереси: медична та ветеринарна бактеріологія, вірусологія, імунологія.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8066-1516

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=EcsfQJoAAAAJ

 

Доценко Роман Валерійович

кандидат ветеринарних наук,

старший науковий співробітник

доцент кафедри

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсикологічна характеристика талстару та методика визначення його діючої речовини в об’єктах тваринного походження». Є автором 44 наукових праць, в тому числі 5 методичних рекомендацій та 6 патентів України.

Наукові інтереси: мікробіологія, фармакологія, токсикологія, екологія.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3798-5486

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=sYsrKbMAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

 

 

Шакун Олена Анатоліївна

кандидат медичних наук,

асистент кафедри

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії». Є автором 45 наукових праць, з них – 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації та 3 патенти України.

Наукові інтереси: антибіотикорезистентність мікроорганізмів, розробка та створення антимікробних та імунобіологічних препаратів, мікробіологічний контроль якості косметичних засобів, зоонозні та крапельні інфекції.

ORCID https:// orcid.org/0000-0002-1412-1677

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=n7G9MMUAAAAJ

 

Буравель Ганна Олександрівна

кандидат медичних наук,

асистент кафедри

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика ефективності бактеріоскопічних досліджень біологічного матеріалу з метою діагностики і контролю якості лікування туберкульозу». Має 53 наукові праці. Нагороджена подяками НФАУ за підготовку роботи до участі в Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (2015 р.) та за участь і допомогу в організації заходу «ІІІ україно-польські наукові пікніки» (2015 р.). Член товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Сфера наукових інтересів: вплив фізичних чинників на біологічні властивості мікроорганізмів та біоплівки, вдосконалення викладацької майстерності

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email