Науково-практична дистанційна конференція «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ КЛІНІЧНІЙ І ЛАБОРАТОРНІЙ МЕДИЦИНІ»

 Науково-практична дистанційна конференція

кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Навчально-наукового інституту прикладної фармації

Національного фармацевтичного університету

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині»,

присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога,

доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого


(1940 – 2009)

 

19 березня 2020 року

(конференція зареєстрована у ДУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», посвідчення № 432 від 13 серпня 2019 року)

 

Організаційний комітет конференції

 

Члени оргкомітету:

Котвіцька А.А. – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного фармацевтичного університету (голова);

Федосов А.І.  – доктор фармацевтичних наук, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету (співголова);

Загайко А.Л. – доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, професор кафедри біологічної хімії (співголова);

Філімонова Н.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету (співголова).

Морозенко Д.В. – доктор ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету (член оргкомітету).

Секретар оргкомітету:

Глєбова К.В. – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету.

Напрями роботи конференції:

 

– фармацевтична мікробіологія, контроль мікробіологічної чистоти лікарських засобів, фітопатогенні мікроорганізми;

– антибактеріальні, противірусні та протипротозойні препарати та їх застосування у клінічній практиці;

– антибіотикорезистентність мікроорганізмів та засоби боротьби з нею;

– патогенез, діагностика та лікування бактеріальних, вірусних, протозойних  та грибкових захворювань людини;

– епідеміологія інфекційних хвороб;

– санітарна мікробіологія та мікробіологічна безпека харчових продуктів та продовольчої сировини;

– імунологічні дослідження в лабораторній діагностиці;

– клінічна імунологія і алергологія;

– патогенез, діагностика та лікування хвороб імунної системи людини;

– ветеринарна мікробіологія та вірусологія;

– епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія тварин;

– історія мікробіології, вірусології та імунології.

 

До участі в конференції запрошуються аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, фахівці з лабораторної діагностики, клінічної та лабораторної імунології, вірусології, бактеріології, інфекційних хвороб, епідеміології, викладачі закладів вищої освіти медичного, фармацевтичного, біологічного та ветеринарного профілю.

Тези студентів публікуються виключно в співавторстві з науковим керівником!

 

Всі учасники конференції забезпечуються збірником тез, програмою та сертифікатом про участь у заході в електронному вигляді.

 

Участь у конференції безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ ТЕЗ. Об’єм тез – 1 ПОВНА сторінка тексту формату А4, без таблиць і рисунків, поля з усіх боків – 2 см, вирівнювання тексту тез – по ширині, без переносу слів, шрифт – Times New Roman, 12 пт, з одинарним інтервалом. Спочатку подається назва тез великими літерами, вирівнювання – посередині, шрифт – напівжирний, на наступному рядку – прізвище(-а) та ініціали автора(-ів), кількість авторів – не більше п’яти, на наступному рядку – назва місця роботи або навчання, місто, країна. У разі присутності в авторському складі тез авторів зі різних установ прохання позначати їх місце роботи зірочками (після прізвищ та перед назвою установ). Тези мають бути структуровані (актуальність, мета, матеріали і методи, результати і висновки). Список літератури НЕ ПРИВОДИТЬСЯ. Файл, який містить тезу, має бути оформлений в форматі Microsoft Word версія не нижче 7.0.

Тези приймаються українською, російською та англійською мовами.

 

Зразок оформлення тез:

 

БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВОРУ У ХВОРИХ

НА СЕРОЗНИЙ МЕНІНГІТ

Іванов І.І.*, Петров П.П.**, Кольцов М.М.**

* Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

** Одеський національний університет, м. Одеса, Україна

 

Актуальність.

Мета.

Матеріали і методи.

Результати і висновки.

 

Зразок заповнення заявки для участі в конференції:

 

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній дистанційній конференції

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія

в сучасній клінічній і лабораторній медицині»,

присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога,

доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого

Прізвище, ім’я та по-батькові Іванов Іван Іванович
Науковий ступінь, вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
Назва установи, місто, країна Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Назва підрозділу (кафедри, відділу), де працює учасник Кафедра інфекційних хвороб
Посада Доцент
Контактний мобільний телефон: (000)000-00-00
Електронна пошта, на яку автор тез бажає одержати матеріали (збірник тез, електронний сертифікат про участь, програма) Ivanov.ivan@gmail.com

 

 

Всі тези публікуються в авторській редакції. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, оформлені з порушенням вимог та такі, що не відповідають тематиці конференції.

Форма проведення заходу: дистанційна

Термін подання матеріалів: до 01 березня 2020 року (включно).

 

Автори, які бажають взяти участь у конференції, подають: тези та заявку для участі в конференції (для кожного співавтора тез заявка заповнюється окремо) на електронну пошту: microbiology.conf.2020@gmail.com. Назва листа – На конференцію мікробіологія НФАУ від ПІБ (вказати прізвище першого автора тез). Файли прохання називати наступним чином, наприклад: Тези_Іванов, Заявка_Іванов.

 

Після одержання тез та заявки на електронну пошту у разі відповідності їх встановленим вимогам і тематиці конференції після прийняття до друку авторам буде відправлено зворотній лист із підтвердженням. У разі відсутності зворотного листа упродовж 5 діб після відправлення прохання зателефонувати контактній особі.

Контактна особа: Глєбова Катерина Валеріївна, тел. +38(050)842-47-80

 

Запрошуємо до участі в нашій конференції!

Print Friendly, PDF & Email