• (Украинский) Інфорамція щодо карантину


    Sorry, this entry is only available in Украинский.

  • KROK 1


Внимание!

Уважаемые Студенты!

В связи с карантином учебный процесс в соответствии с приказом ректора НФаУ №139 от 11.03.2020 г. будет осуществляться в дистанционном режиме. На сайте кафедры имеются календарно-тематические планы занятий и лекций на весенний семестр 2019/2020 учебного года, лекции.

Ссылки на материалы для изучения тем и практические задания для обязательного письменного выполнения приведены на сайте дистанционного обучения – Фармеле. Кроме того, выполняйте, пожалуйста, задания в рабочей тетради.

Также все задания дублируются на сайте кафедры в данном разделе

По всем вопросам просим обращаться к вашим преподавателям по почте microbiology@nuph.edu.ua

Следите, пожалуйста, за регулярным обновлением информации на сайте кафедры и Фармеле.

 

Attention!

Dear Students!

In connection with quarantine from 03/03/2020 to 04/03/2020, the educational process in accordance with the order of the rector of the NFaU No. 139 from 03/11/2020 will be carried out remotely. The department’s website has calendar-thematic lesson plans for classes and lectures for the spring semester of the 2019/2020 academic year, lectures and theory material

References to materials for studying topics and practical tasks for compulsory written execution are given on Farmel. In addition, please complete the tasks in the workbook.

In this page of sait, teachers will duplicate tasks from Farmel (Distance course) for English-speaking students.

do you have questions?, please contact your teachers – e-mail microbiology@nuph.edu.ua

Please follow the regular updates of the information on the department’s website and Farmele.

 

Увага!

Шановні здобувчі вищої освіти!

У зв’язку з карантином навчальний процес відповідно до наказу ректора НФаУ №139 від 11.03.2020 р здійснюватиметься в дистанційному режимі. На сайті кафедри є календарно-тематичні плани занять і лекцій на весняний семестр 2019/2020 навчального року, а також лекції.

Посилання на матеріали для вивчення тем і практичні завдання для обов’язкового письмового виконання наведені на Фармеле. Крім того, виконуйте, будь ласка, завдання в робочому зошиті.

З усіх питань просимо звертатися до ваших викладачів на пошту microbiology@nuph.edu.ua

На сайті дистанційного навчання розміщені Дистанційні курси кафедри в яких розміщено лекції, теоритичний матеріал, аудіо та відео матеріал, які ви можете використовувати при виконанні завданнь

 

Слідкуйте, будь ласка, за регулярними оновленнями інформації на сайті кафедри та Фармеле.

 

 

Ласкаво просимо!

Ми раді вітати Вас на Web-сторінці Кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Тут Ви зможете дізнатись новини з життя кафедри, ознайомитись з досягненнями та історією, співробітниками, науковою діяльністю, навчальною роботою та багато іншого.

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Філімонова Наталія Ігорівна.

Print Friendly, PDF & Email