Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи